Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]oeu.hr

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

EU sredstva za Pilot projekt uvođenja naprednih mreža

24.07.2018. Glavna svrha pilot projekta je informatizacija dijela distribucijske mreže električne energije kako bi se stvorili tehnički preduvjeti za širu integraciju obnovljivih izvora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za „Pilot - projekt uvođenja naprednih mreža“ danas su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš te Nikola Šulentić, direktor HEP-Operatora distribucijskog sustava ispred korisnika projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 229 milijuna kuna, dok vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 176,4 milijuna kuna od čega je najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj 85%, što iznosi 149,9 milijuna kuna. Sredstva su osigurana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, točnije Specifičnog cilja 4d1, te nastavno na Poziv na dostavu projektnog prijedloga.

Ministar Ćorić je istaknuo kao je „glavni očekivani rezultat provedbe ovog Pilot projekta smanjenje razine gubitaka u distribucijskoj mreži za 1,1%“ te je pojasnio kako je to samo početak i da će uskoro cjelokupna mreža biti obuhvaćena sličnim procesom.

„Razvoj pametnih mreža jedan je od najvažnijih trendova u današnjoj energetici, a u kombinaciji s projektima podizanja energetske učinkovitosti i razvoja obnovljivih izvora“ izjavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ponoš te dodao da „upravo pametne mreže mogu osigurati dugoročnu održivost elektroenergetskog sustava uz očuvanje okoliš“.

Pilot projektom će biti obuhvaćeno 24 tisuće kućanstava u Hrvatskoj, koja će biti povezana naprednim mrežama, što će krajnjim korisnicima donijeti značajne uštede.

„Izuzetno mi je drago što će HEP, kao jedna od naših najvećih energetskih kompanija, u svoje poslovne procese implementirati Pilot projekt uvođenja naprednih mreža. Svjesni smo da je njegova provedba nešto kompleksnija jer sredstva dolaze iz EU fondova, no Fond će kao Posredničko tijelo razine 2 sa svoje strane pomoći da se što uspješnije realizira“ zaključio je Ponoš.

"Pilot-projekt značajan je za prilagodbu djelatnosti distribucije električne energije u Hrvatskoj promjenama koje donosi paket propisa Europske unije Čista energija za sve Europljane", izjavio je na događaju potpisivanja ugovora predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić te je najavio da će se u Hrvatskoj postojećih 2,4 milijuna brojila zamijeniti naprednim brojilima.

Pilot sustav napredne mreže uvodi se na velikim i srednjim distribucijskim područjima, odnosno u 5 od ukupno 21-og distribucijskog područja HEP ODS-a (Elektra Zagreb, Elektrodalmacija Split, Elektroslavonija Osijek, Elektra Zadar i Elektrojug Dubrovnik) u periodu od 2018. do 2022. godine.

  • Press materijal: Pilot projekt uvođenja naprednih mreža