Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fond će u lipnju objaviti javni poziv za kuće

14.05.2020. Na današnjoj sjednici Vlade RH prihvaćene su Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća koje je predložilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća objavit će i provoditi Fond.

Na današnjoj sjednici Vlade RH prihvaćene su Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća koje je predložiloMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća objavit će i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Poziv bi trebao biti objavljen u lipnju kako bi građani imali barem dva mjeseca za prikupljanje dokumentacije te kako bi krajem ljeta počeli s prijavama. U pozivu će detaljno biti navedeni svi uvjeti i dokumentacija za prijavu.

Za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fond je u ovoj godini osigurao 142 milijuna kuna. Program se provodi u dva dijela, odnosno za dvije ciljne skupine, a to su svi građani vlasnici obiteljskih kuća te ranjive skupine građana koje se nalaze u riziku od energetskog siromaštva.

Od ukupnog iznosa predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 20% ukupnih sredstava, namijenjeno je za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Ovoj kategoriji građana država će financirati predviđene mjere energetske obnove sa 100% potrebnog iznosa za obnovu obiteljskih kuća.

Preostalih 80% od ukupno predviđenih sredstava za sufinanciranje namijenjeno je za sufinanciranje energetske obnove svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća. Njima će Fond osigurati do 60% sufinanciranja, dok će ostatak iznosa građani osigurati iz vlastitih izvora.

Energetska obnova obiteljskih kuća odnositi će se na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje – osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne. Mogućnost prijave ovisiti će i o energetskom razredu zgrade. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže. Da li obiteljska kuća spada u kontinentalnu ili primorsku Hrvatsku iskazano je na energetskom certifikatu zgrade.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice te ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Mjere energetske obnove koje će se provoditi odnose se na povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu), zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom, cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava za korištenje OIE (sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima, sustavi na drvnu sječku/pelete, dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda i fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju). Detaljniji tehnički uvjeti propisat će se u samom tekstu javnog poziva.

Sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija minimalno uključuje: energetski certifikat i Izvješće o energetskom pregledu prije energetske obnove te detaljnu ponudu opreme i radova. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu. U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.  Ako je pak obiteljska kuća dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode. Također će biti potrebno priložiti fotodokumentaciju postojećeg stanja kao i dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine.

Podsjetimo na kraju, obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

OVDJE možete pogledati Odluku o donošenju Izmjena i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine