Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Fond i Humana Nova potpisali ugovor vrijedan 241 tisuću kuna

18.04.2019. Danas je u Socijalnoj zadruzi Humana Nova u Čakovcu potpisan ugovor između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Socijalne zadruge Humana Nova, vrijedan 241.630 kuna, a kojeg sa 40% sufinancira Fond.

Potpisivanjem ugovora direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Dubravko Ponoš i upravitelj Socijalne zadruge Humana Nova Ivan Božić potvrdili su višegodišnju viziju zadruge. „Riječ je o dva projekta, prvi se odnosi na širenje modela sakupljanja tekstila po kućanstvima u Čakovcu i Varaždinu vrijednosti 98.630 kuna, a drugi na razvoj i dizajn 5 novih tekstilnih proizvoda od starog tekstila čija je vrijednost 143.000 kuna koji će se integrirati u svakodnevni rad zadruge. Time se otvara mogućnost novim inovativnim pristupima rješavanja tekstilnog otpada“, pojasnio je upravitelj Humane Nove Ivan Božić.

„Ovo je hvalevrijedan projekt, a mi u Fondu podržavamo cirkularnu ekonomiju i socijalno poduzetništvo. Ovo nije naša prva ni ti posljednja suradnja, a rad Socijalne zadruge Humana Nova pratit ćemo i u budućnosti“, istaknuo je direktor Ponoš. Također je dodao da je napredak tehnologije u posljednjih 15 godina pokazao koliki potencijal imamo za daljnji razvoj. Te zaključio da brzi tehnološki razvoj trebamo nadoknaditi većim trudom u povezivanju društva i većom empatijom.

S obzirom da Fond podržava cirkularnu ekonomiju koja pretpostavlja višestruko korištenje proizvoda na više različitih načina te njihovo recikliranje po svršetku uporabnog vijeka, rad zadruge je prepoznat i podržan. Humana Nova bilježi rast prihoda i zaposlenih, dok istovremeno radi s najranjivijim i marginaliziranim društvenim skupinama na rješavanju ekoloških i socijalnih problema zajednice. Jedina je Socijalna zadruga u Republici Hrvatskoj koja zapošljava 60% osoba s invaliditetom. Prepoznala je važnost socijalnog poduzetništva koje kroz svakodnevni rad i ulaganja na profesionalan, inovativan i održiv pristup nadilazi sve nedostatke tržišta.

  • Fond i Humana Nova potpisuju ugovor
  • Pogon Socijalene zadruge Humana Nova