Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Fond na Liderovoj konferenciji „Energetska budućnost Hrvatske“

14.06.2017. Danas je v.d. direktora Fonda Ljubomir Majdandžić sudjelovao na okruglom stolu dvodnevne Liderove 6. konferencije o energetici - „Energetska budućnost Hrvatske“, na temu obnovljivih izvora energije.

Prvi dan konferencije protekao je u predstavljanju aktualnih energetskih projekata s naglaskom na potrebi za prilagodbom energetske strategije, a bilo je riječi i o razvoju tržišta prirodnog plina. Drugi dana je bio posvećen obnovljivim izvorima energije. „Od prošle godine Fond je, između ostalog, postao institucija na koju se računa i u stručnom segmentu pripreme projekata. Hrvatska je počela u većoj mjeri koristiti europske strukturne i investicijske fondove, pogotovo kad je u pitanju energetska učinkovitost u zgradarstvu. Ministarstvo graditeljstva objavilo je natječaje za sufinanciranje energetske obnove kako višestambenih zgrada, tako i odgojno-obrazovnih ustanova te su Fondovi stručnjaci bili tehnička pomoć, odnosno partneri prijaviteljima što je rezultiralo prihvaćanjem 819 prijava koje bi trebale dobiti više od 900 milijuna kuna novca iz EU fondova“ – kazao je na okruglom stolu v.d. direktora Fonda Ljubomir Majdandžić.

Vlada i resorno ministarstvo kreću u promjenu, zaokret u dosadašnjoj energetskoj politici. Sigurnost opskrbe, cjenovna pristupačnost i konkurentnost, ali i dobra perspektiva za izazove novog doba i sustav usklađen s europskom politikom koji će smanjiti opterećenja okoliša – to su novi izazovi.