Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Fond na otvorenju reciklažnog dvorišta u Drnišu

18.04.2019. Danas je u Drnišu svečano otvoreno novoizgrađeno reciklažno dvorište vrijedno oko 3,2 milijuna kuna, od kojih je iz europskog Kohezijskog fonda osigurano oko 2,6 milijuna kuna, odnosno 85% prihvatljivih izdataka.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU također je financiralo projekt s 364 tisuće kuna, dok je Grad Drniš sudjelovao s 271 tisuću kuna.

„Kako bi što lakše prijavili projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na EU fondove, prvotno ste iskoristili mogućnost nacionalnog sufinanciranja te od Fonda dobili 81 tisuću kuna za izradu projektne dokumentacije. Također kroz objedinjenu nabavu koju Fond provodi za 407 gradova i općina osigurat će vam se i spremnici za odvojeno prikupljanje otpada pa će građani Drniša imati dostupnu komunalnu infrastruktura kao bi otpad mogli razdvajati u svojim kućanstvima“, rekla je na danas na otvorenju Maja Rajčić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad Drniš prijavio se 2017. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Građenje reciklažnih dvorišta” u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. te je potom potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.

Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta čime će se postići povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada a ujedno i smanjenje količine otpada koji će se odlagati na odlagališta. Kroz projekt su provedene brojne informativno-obrazovne aktivnosti prilagođene odraslima i djeci. Radom reciklažnog dvorišta zadovoljit će se i ispuniti potrebni zakonski uvjeti te će se pridonijeti povećanju stope recikliranja i zaštiti okoliša, a shodno tome i povećanju kvalitete života građana Drniša.

Reciklažno dvorište svečano su pustili u rad gradonačelnik Grada Drniša mr. sc. Josip Begonja, Maja Rajčić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te župan Šibensko kninski Goran Pauk.

„Završili smo jedan od jedanaest europskih projekata koje provodi Grad Drniš. Do kraja godine nadam se da ćemo dobiti i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva što provodi Fond za zaštitu okoliša na razini cijele Hrvatske. Nadamo se nabaviti ćemo i mobilno reciklažno dvorište za naša sela kako bi i oni imali mogućnost odvajanja. Nije sa financijskog aspekta veliki projekt ali za malu sredinu kao što je Drniš, koji ima i skroman fiskalni kapacitet svaka kuna dobro dođe, iz fondova EU i znači korak naprijed“, kazao je gradonačelnik Drniša Josip Begonja.

„Priprema i provedba ovakvih projekata izuzetno je zahtjevna, ali smo pokazali da znamo i možemo. Dovršetak ovog projekta jedan je kotačić, koji pokazuje da korak po korak idemo k cilju – da „zagospodarimo“ otpadom, jer uspješno gospodarenje otpadom osnovni je element suvremenog života i održivog razvoja kojem svi težimo“, istaknuo je župan Pauk.

Pored ovoga kroz energetsku obnovu kuća i korištenje obnovljivih izvora energije u proteklom periodu na području Grada Drniša uloženo je preko 6,5 milijuna kuna, a na EU pozivu za energetsku obnovu višestambenih zgrada četiri zgrade u Drnišu ostvarile su sufinanciranje od 5 milijuna kuna. „To je najbolji pokazatelj koliko su građani Drniša zainteresirani i osviješteni pa vjerujem da će sličan uspjeh imati i u formiranju održivog sustava gospodarenja otpadom počevši sa što češćim posjetima ovom reciklažnom dvorištu“, zaključila je Rajčić.

  • Otvorenje reciklažnog dvorišta u Drnišu
  • Otvorenje reciklažnog dvorišta u Drnišu
  • Otvorenje reciklažnog dvorišta u Drnišu