Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fond objavio natječaj za eko udruge

04.07.2018. Fond je objavio natječaj za organizacije civilnog društva vrijedan 1,4 milijuna kn, a sufinancirat će se edukativne aktivnosti vezane za ponovnu uporabu proizvoda te akcije čišćenja podmorja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za organizacije civilnog društva vrijedan 1,4 milijuna kuna, a sufinancirat će se edukativne aktivnosti vezane za ponovnu uporabu proizvoda te akcije čišćenja podmorja. „Za ovakav tip aktivnosti Fond će udrugama davati donacije u visini od 20 do 60 tisuća kuna po pojedinom projektu. Zato pozivam sve udruge koje su programski usmjerene na ekologiju i održivi razvoj, posebno na segment gospodarenja otpadom i zaštite prirode da što prije pripreme projekte i pošalju svoju prijavu.“, rekao je direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Do 4. rujna Fondu se mogu prijaviti projekti čija provedba potiče razmjenu te ponovnu uporabu namještaja, proizvoda od tekstila te robe široke potrošnje kao što su primjerice kuhinjsko posuđe, knjige, igračke, bicikli i sl.  Cilj ovih aktivnosti je spriječiti bacanje iskoristivih proizvoda, ali i potaknuti građane na razmišljanje na koje sve načine mogu spriječiti nastajanje otpada u svojim kućanstvima.

„Poseban problem čini otpad koji se baca u more te u velikoj mjeri utječe na ekosustav, a posljedično i na zdravlje ljudi. Stoga će Fond u sklopu ovog natječaja financirati i ronilačke akcije prikupljanja otpad s morskog dna. Ovakve akcije često počivaju na entuzijazmu nekolicine udruga, no problem je mnogo ozbiljniji i treba ga sustavno rješavati.“, izjavio je Ponoš.

Tematski se ovaj natječaj nadovezuje i na nacionalnu edukativnu kampanju Za ljepšu našu!, koju Fond provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. „Sustav gospodarenja otpadom ne može profunkcionirati, ako paralelno s izgradnjom infrastrukture ne radite i na edukaciji građana.  Tu je izuzetno bitna i uloga nevladinog sektora. Neke ekološke udruge su se u tom segmentu već profilirale, stoga i na ovom natječaju očekujemo puno kreativnih projektnih prijedloga.“, rekao je Ponoš te najavio da Fond priprema sličan natječaj i za zadruge, koji bi trebao biti objavljen uskoro. 

  • Izvor: nationalgeographic.com