Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fond prijavio projekt sanacije jame Sovjak za EU sufinanciranje

18.05.2018. Fond je danas prijavio projekt sanacije jame Sovjak za sufinanciranje iz EU fondova. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 377,2 milijuna kuna, od čega je će 85% biti sufinancirano iz Kohezijskog fonda EU, a 15% od strane Fonda.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je prijavio projekt sanacije lokacije visoko-onečišćene opasnim otpadom – Jama Sovjak na sufinanciranje iz EU fondova. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 377,2 milijuna kuna, od čega je 320,6 milijuna (85%) osigurano u okviru Operativnog programa iz Kohezijskog fonda. Preostalih 15% sredstava, odnosno 56,57 milijuna osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
„Ovo je projekt koji se već dugo i studiozno priprema. Svjesni smo da je projekt zahtjevan kako s tehničke strane, ali i zbog činjenice da se prve kuće nalaze neposredno u blizini jame te ćemo zato inzistirati na poštivanju najviših mjera zaštite. “, izjavio je direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Upravo prihvaćajući želju mještana da se na lokaciji ne radi nikakva obrada opasnog otpada, odabrana je varijanta sanacije koja podrazumijeva vađenje plutajućih ugljikovodika i mekog katrana te njihov prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske. Prema tom modelu izrađena je sva potrebna popratna dokumentacija, odobrena Studija utjecaja na okoliš, ishođena lokacijska dozvola. Radi ispunjavanja svih pretpostavki za uspješnu prijavu projekta na EU sufinanciranje Fond je danas s Općinom Viškovo, kao i s  komunalnim društvom Čistoća Rijeka potpisao i ugovor o pravu građenja. Također su potpisali  i tripartitni sporazum kojim se definira njihova međusobna suradnja na ovom projektu.

Nakon što Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donese odluku o EU sufinanciranju, Fond će objaviti javni natječaj za odabir izvođača radova. „Pri odabiru izvođača vodit će se računa da to bude tvrtka s odličnim referencama, koja će sanaciju obaviti u zadanim rokovima i uz maksimalno uvažavanje standarda koji su relevantni za ovakvu vrstu i obim posla.“, izjavio je Ponoš.

Načelnica Viškova Sanja Udović izrazila je zadovoljstvo što su usvojeni svi prihvatljivi prijedlozi koji su predloženi od strane Općine, a što je bio i preduvjet za potpisivanje sporazuma o suradnji. Dodatne mjere zaštite će se još detaljno razraditi i kroz natječaj za izvođača radova, a u izradi natječajne dokumentacije sudjelovat će i predstavnici Općine.

Direktor Fonda je najavio da će s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Hrvatskim cestama uskoro održati sastanak kako bi se ubrzalo rješavanje dovršetka državne ceste D427 koja mora biti završena prije početka  radova. Također je istaknuo da će, osim ovih tehničko izvedbenih dijelova projekta, velika pažnja biti posvećena komunikaciji sa stanovnicima Viškova i ostalom zainteresiranom javnošću. „Važno nam je da stanovništvo ima točne i pravovremene informacije o tijeku sanacije. Svjesni smo da će upravo oni podnijeti najveći teret, no bez međusobnog razumijevanja i otvorene komunikacije neće biti moguće uspješno provesti ovaj projekt.“,  istaknuo je Ponoš.