Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fond sa 130 milijuna kuna potiče kupnju energetski učinkovitih vozila za gradski prijevoz i plovila

06.10.2020. Nakon sufinanciranja električnih vozila i punionica, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio nove javne pozive namijenjene smanjenju CO2 emisija iz prometa. Sufinanciranje se ovaj put nudi za energetski učinkovita vozila gradskog prijevoza namijenjena prijevozu putnika te za plovila na alternativna goriva.

Za nabavku energetski učinkovitih vozila za gradski prijevoz, jedinicama lokalne samouprave i trgovačkim društvima u njihovom vlasništvu je od Fonda ukupno na raspolaganju 100 milijuna kuna. Dodatnih 30 milijuna kuna je osigurano za energetsku učinkovitost brodskog prometa, a osim lokalnih i područnih jedinica na ovaj se poziv mogu prijaviti i tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ali i trgovačka društva i obrtnici.

Za svoje projekte potencijalni će prijavitelji moći dobiti do 40% sufinanciranja i to do 40 milijuna kuna za vozila gradskog prijevoza na alternativna goriva te do 10 milijuna kuna za nabavu učinkovitih plovila. Zaprimanje prijava za sufinanciranje vozila za gradski prijevoz počinje 19. listopada od 9:00 sati, a onih za nabavu plovila 29. listopada od 9:00 sati. 

Prihvatljivima se smatraju vozila gradskog prijevoza M2 i M3 kategorije s električnim ili pogonom na vodik. Uvođenje električnih vozila gradskog prijevoza primjetan je trend u europskim gradovima, dok se autobusi na vodik već mogu pronaći u nekim europskim gradovima poput Londona, Frankfurta, Kölna, Milana i dr. Karakterizira ih visoka učinkovitost i odsutnost štetnih emisija jer ispuštaju samo vodenu paru, a i značajno su ekonomičniji u odnosu na konvencionalne autobuse.

Slično je i s energetski učinkovitim plovilima, kojima se u Hrvatskoj već mogu pohvaliti neki nacionalni parkovi i parkovi prirode, čiji posjetitelji imaju priliku uživati u tihoj vožnji modernim električnim brodovima, bez negativnog utjecaja na okoliš. Kroz ovaj Fondov program, sufinanciraju se brodovi i s električnim i s pogonom na vodik, bilo da je riječ o putničkim, ribarskim i teretnim brodovima, brodicama, jahtama ili pak javnim brodovima za prijevoz putnika, roba i tereta.

Svrha ovih programa je osigurati lakši i brži prelazak na mobilnost s niskim emisijama, što je u skladu i s Europskom strategijom održive mobilnosti. Naime, promet je bitna gospodarska grana koja pridonosi turizmu, gospodarskom rastu i stvaranju dobiti, ali je ujedno odgovoran i za visoke emisije CO2 i ostalih stakleničkih plinova, emisije štetnih čestica te zagađenje bukom. Cilj EU strategije je do sredine 21. stoljeća emisije CO2 sniziti na razinu 60% nižu nego što je bila u baznoj 1990. godini. To ujedno podrazumijeva i smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zraku iz prometa koje štete zdravlju kao i smanjenje zagađenja bukom, a uvođenje digitalnih tehnologija trebalo bi smanjiti i zastoje te općenito povećati sigurnost prometa.

Upravo zato će Fond ove programe nadopuniti i Javnim pozivom za sufinanciranje promicanja integiranog i inteligentnog prometa i razvoja infrastrukture za alternativna goriva na lokalnoj i područnoj razini vrijednim 30 milijuna kuna, a čija objava je planirana također tijekom listopada.

Više informacija o oba javna poziva nalaze se na http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ .