Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fond sudjelovao na simpoziju o održivom financiranju putem energetski učinkovitih kredita

27.03.2018. Fond je sudjelovao na simpoziju u sklopu EeMAP – Energy efficient Mortgages Action Plan projekta na kojem je predstavio svoja iskustva i rezultate u projektima energetske obnove zgrada te motive građana koji su se na istu odlučili. Građane za energetsku obnovu najviše motiviraju niži računi za grijanje pokazala su istraživanja koja je proveo Fond u sklopu kampanje za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Potencijali i mogućnosti financiranja energetski učinkovitih zgrada, vrijednost takvih nekretnina na tržištu te uloga energetskih certifikata u postupku procjene vrijednosti nekretnina bile su jedne od glavnih tema simpozija u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju (HSZG).

„Prelaskom s nacionalnog na EU sufinanciranje Fond je dobio i novu ulogu, pomažemo prijaviteljima da što kvalitetnije pripreme dokumentaciju za javne pozive. S obzirom da je odobreno preko 95% projekata koji su pripremani uz našu stručnu pomoć etablirali smo se i kao institucija koja je nezaobilazna karika u uspješnom povlačenju EU sredstava. Sva alokacija od 525 milijuna kuna koja nam je na raspolaganju ugovorena je i obnovit će se gotovo 600 višestambenih zgrada. Za obnovu odgojno-obrazovnih ustanova ugovorili smo oko 220 projekata i ostvarili pravo na 420 milijuna kuna EU sredstava“ istaknula je Jasmina Smokvina, voditeljica projekata u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i uputila sve zainteresirane na stranice kampanje za zgrade: http://zgradekojestede.fzoeu.hr/

Dean Smolar, izvršni direktor HSZG-a predstavio EU projekt EeMAP, kojem je cilj kreiranje energetski učinkovitih kredita namijenjenih poticanju i usmjeravanju privatnog kapitala u energetski učinkovite investicije. Također je istaknuo važnost uključivanja banaka u ambicioznim klimatskim i energetskim ciljevima EU na način da se korisnicima kredita omoguće povoljnije energetski učinkovite kreditne linije i proizvodi.

Tijekom panel diskusije bilo je riječi o mogućnostima i potrebi sufinanciranja energetskih obnova iz EU sredstava i koliko energetska učinkovitost zgrada može utjecati na vrijednost nekretnina te na koji način se taj utjecaj obuhvaća u postupcima procjena vrijednosti nekretnina. Govorilo se i o tome koliko je uvođenje obveze objave i izrade energetskog certifikata pri prodaji nekretnina utjecalo na tržište nekretnina i postižu li takve nekretnine veću cijenu na tržištu. Predstavnici banaka su informirali sudionike o trenutnim, ali i budućim kreditnim linijama i proizvodima koje nude.

Na simpoziju su sudjelovali predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, HUPFAS-a, Zagrebačke banke, HPB nekretnina, tvrtke Kastel te predstavnik Europan Secretariata Climate Alliance iz EU komisije.

  • Panel diskusija