Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fond sufinancira projekt CROLIS

23.12.2020. Fond je danas s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja sklopio Ugovor o sufinanciranju projekta LIFE CROLIS. Za projekt ukupne vrijednosti 46 milijuna kuna, iz EU sredstava je osigurano LIFE financiranje od 35.2 milijuna, dok će Fond sudjelovati sa 7.1 milijun kuna odnosno gotovo 21% financiranja prihvatljivih troškova.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je danas s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja sklopio Ugovor o sufinanciranju projekta LIFE CROLIS.

Za projekt ukupne vrijednosti 46.865.513,00 kn, iz EU sredstava je osigurano LIFE financiranje od 35.293.733,00 kn, dok će Fond sudjelovati sa 7.109.595,00 kn odnosno gotovo s 21% financiranja prihvatljivih troškova.

LIFE projekt CROLIS bavi se razvojem usklađenog podatkovnog modela za praćenje tla koji će omogućiti integraciju i procesuiranje pokrova i namjene tla, podataka o upravljanju tlom iz različitih izvora i njegove uporabe u različite svrhe. Projekt pomaže Hrvatskoj u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva: UN Ciljeva održivog razvoja te regulacija EU za ruralni razvoj, očuvanje prirodnih staništa i mnogih drugih. Projektom će se uspostaviti jedinstveni informacijski sustav zemljišta RH te utvrditi površine pojedine LULUCF kategorije zemljišta, upotrebom prostorno točno utvrđenih podataka za svaku kategoriju zemljišta te za svaku vrstu prenamjene zemljišta iz jedne kategorije zemljišta u drugu.

Za provedbu ovog projekta, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u rujnu 2020. godine sklopilo ugovor s Europskom komisijom, odnosno Agencijom za malo i srednje poduzetništvo, a partneri na projektu su Hrvatske šume d.o.o., Državna geodetska uprava, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ekonerg d.o.o.

Planirano razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2020. do 30. travnja 2024. godine.

Više o projektu: LIFE CROLIS – Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270 – Life program Hrvatska