Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]r

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fondov panel o cirkularnoj ekonomiji na WMF 2018

22.09.2018. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održao je panel o cirkularnoj ekonomiji na 11. izdanju Weekend Media Festivala u Rovinju. O glavnim benefitima ovog modela govorili su Dubravko Ponoš (FZOEU), Aleksandra Anić Vučinić (Geotehnički fakultet Varaždin) i Sandra Vlašić (Terra Hub Croatia).

Energetska učinkovitost i ekološka održivost temelj je ovog načina razmišljanja, a može se primijeniti na sve aspekte života.

„Ekonomske uštede, ušteda resursa i energije, nova radna mjesta te doprinos ublažavanju klimatskih promjena glavni su benefiti cirkularne ekonomije“, istaknuo je direktor Fonda Dubravko Ponoš i dodao „sve se može ponovno upotrijebiti ili iskoristiti, a recikliranjem minimalno opterećujemo okoliš u kojem živimo. Kako bi ovaj model uspio izrazito je važno obrazovanje od najranije dobi i suradnja s gospodarskim liderima.“

Upravo taj model cirkularnosti pruža veliku šansu i za razvoj hrvatske gospodarske klime, pretežito malog i srednjeg poduzetništva koje je proživjelo veliku krizu posljednjih godina. Između ostalog, cirkularna ekonomija uključuje industriju, poslovne modele i životne navike koji otpad tretiraju kao resurs za ponovnu uporabu.

„Tradicionalno funkcioniranje života svodilo se na politiku uzimanja, iskorištavanja i odbacivanja, dok cirkularni model zagovara povratak prirodi i ponovno iskorištavanje već upotrijebljenog. Da bi se uspostavio cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, potrebno je da svi radimo na njemu, ali i na samom sprječavanju nastanka otpada“, rekla je prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju Geotehničkog fakulteta u Varaždinu izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić.

Izvršna direktorica udruge Terra Hub Croatia Sandra Vlašić govorila je o problemu plastike u moru te kako promijeniti sadašnji trend i dotok plastike u mora i oceane. "Svake minute jedan kamion pun plastike završi u moru zbog naših navika i obrazaca ponašanja, proizvodnje i potrošnje. Mikroplastika se nalazi u mnogim kozmetičkim proizvodima koji se ispiru i završe u morima. Istraživanja predviđaju da bi 2050. godine u moru bi moglo biti više plastike nego riba“ upozorila je Vlašić.

Europska unija je 2018. donijela nova pravila za pretvaranje otpada u resurs, poticanje inovacija i nadahnjivanje promjene prema kružnom gospodarstvu. Već sada postoje mnogobrojni pozitivni primjeri primjene načela cirkularne ekonomije diljem Europe, a Europska unija sve više definira i zaokružuje zakonodavni okvir za uspješnu provedbu i primjenu modela cirkularne ekonomije kao okosnice pametnog i održivog rasta unutar Strategije Europa 2020.

  • Panel Fonda_Weekend Media Festival 2018
  • Panel Fonda_Weekend Media Festival 2018
  • Panel Fonda_Weekend Media Festival 2018