Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fondu tek danas dostavljena projektna dokumentacija za sanaciju Karepovca

13.02.2017. Predstavnici Grada Splita tek su danas Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavili izrađenu projektnu dokumentaciju za sanaciju prve faze odlagališta Karepovac, a prema kojoj će se izraditi tehnički dio dokumentacije za nadmetanje. Istu je potrebno još dodatno uskladiti s novim Zakonom o javnoj nabavi, odnosno, sukladno člancima 198. i 199. provesti istraživanje tržišta i savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

„Fond ne zaustavlja sanaciju Karepovca. Dapače, želimo da se steknu svi uvjeti kako bi se što prije započelo s radovima jer smo svjesni problema koje Grad Split ima s odlaganjem otpada. Naš ugovor s Gradom datira još od 2005. godine. Do sada smo za pripremnu dokumentaciju i otkup zemljišta isplatili 11,6 milijuna kuna. Spremi smo nastaviti s daljnjim sufinanciranjem u ugovornom omjeru 40% Fond, a 60% Grad Split, a također radimo na tome da cijeli projekt pripremimo za sufinanciranje iz EU fondove. No, sva dokumentacija mora biti transparentna i jasna. Projektantska procjena je da će prva faza sanacije koštati oko 86 milijuna kuna. S obzirom na visinu investicije to će biti međunarodni natječaj, te će vjerojatno će biti puno upita zainteresiranih ponuditelja. Stoga sve što u dokumentaciji piše mora biti nedvojbeno.“, istaknula je Aleksandra Čilić, načelnica Fondovog Sektora za zaštitu okoliša.

Stručnjaci Fonda su predstavnicima Grada dali upute što sve trebaju nadopuniti u dokumentaciji. Dogovoreno je da prema dobivenim uputama Grad Split izradi dokumentaciju za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koju će u ponedjeljak objaviti na svojoj web stranici. Usporedo dok traje savjetovanje stručne službe Fonda i Grada će zajedno raditi na konačnoj verziji dokumentacije za javnu nabavu koja bi se trebala objaviti početkom ožujka ove godine.