Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Kako najlakše doći do EU sredstava za energetsku obnovu zgrada

03.11.2016. U Osijeku je danas održana radionica za upravitelje zgrada i predstavnike stanara o energetskoj obnovi višestambenih zgrada prema novim pravilima Europske unije. U cilju što kvalitetnije prijave projekata, stručni timovi Fonda i Ministarstva graditeljstva sudionike su upoznali s novim natječajnim uvjetima te procedurom prijave.

U Osijeku je danas održana radionica za upravitelje zgrada i predstavnike stanara o energetskoj obnovi višestambenih zgrada prema novim pravilima Europske unije. U cilju što kvalitetnije prijave projekata stručni timovi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sudionike su upoznali s novim natječajnim uvjetima te procedurom prijave. Kako je istaknuo Mario Klobučar, voditelj Fondove Službe za energetsku učinkovitost ovaj natječaj prvenstveno donosi niz pozitivnih uvjeta -  veća stopa sufinanciranja, koja je od prijašnjih, u većini slučajeva, 40% narasla na visokih 60%. Uz ovako visoki postotak sufinanciranja, povećava se i nominalni iznos poticaja sa prijašnjih 1,4 milijuna kuna na vrtoglavih 13 milijuna kuna po projektu, što će sigurno potaknuti građane da se odluče na obnovu svojih zgrada. 

Klobučar je svjestan da novi izvor financiranja podrazumijeva prilagodbu dosadašnjih procedura, no smatra da to neće biti prepreka ni upraviteljima ni predstavnicima stanara jer je država kroz Fond zainteresiranima osigurala sustavnu administrativnu stručnu podršku koja će pomoći u pripremi projekta i kompletiranju opsežne dokumentacije. Upravo zato se, kako ističe Klobučar, dijelim Hrvatske održavaju edukativne radionice, na kojima će djelatnici Fonda i Ministarstva graditeljstva pojasniti sve izmjene u uvjetima prijave i financiranja te pravila provođenja postupaka javne nabave. Stručni timovi će također svakodnevno biti dostupni upraviteljima i predstavnicima za individualna savjetovanja te će im dati detaljne upute za pripremu dokumentacije, ali i kasniju provedbu i praćenje projekata.

Javni poziv, kojeg je 17. listopada objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja trajat će 90 dana. Kako je napomenula Karmen Domitrović Matasić, stručna savjetnica u  Ministarstvu, u obzir dolazi samo energetska obnova  višestambene zgrade koja čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, a koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na onu prije provedbe projekta. To ne bi trebao biti ograničavajući faktor prijave jer su dosadašnja iskustva pokazala da su obnovljene višestambene zgrade  potrošnju energije prosječno smanjile za više od 62%.

Prema podacima iz dosadašnje provedbe programa postoji potencijal od 600 zgrada koje su aktivno krenule s planiranjem obnove i već imaju spremne projekte. Veliki potencijali za obnovu zgrada su i u Osječkoj te Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pretpostavka je da će većina njih vrlo brzo dostaviti svoje projekte, ali ako krenu na vrijeme, i druge zgrade imaju priliku za kvalitetnu prijavu. Međutim, nema razloga za zabrinutost ni onim suvlasnicima koji ne stignu prijaviti svoje projekte već na ovaj natječaj. „Ovo je tek prva etapa financiranja energetske obnove višestambenih zagrada. Na raspolaganju nam, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ iz EU fondova stoji do 2020. godine ukupno 525 milijuna kuna.“, istaknula je Karmen Domitrović Matasić.