Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Na Ilovcu otvoreno reciklažno dvorište

07.09.2016. Danas je u Karlovcu na odlagalištu otpada Ilovac i službeno počelo raditi reciklažno dvorište. Uređeno je na 4.200 četvornih metara, od kojih je 3.300 asfaltirano i betonirano, na njemu su 33 kontejnera za različite vrste otpada, od baterija i akumulatora, lijekova, električni elektroničke opreme, boja, otpadnog tekstila, papira, stakla do građevnog otpada. Također će od idućeg mjeseca u funkciji biti i mobilno reciklažno dvorište za potrebe gradskih četvrti i mjesnih odbora.

"U Hrvatskoj ih je 80-ak, a karlovačko reciklažno dvorište je jedno od boljih, svijetli primjer dobro uređenog. Drago mi je što grad na četiri rijeke vodi dosta svojih aktivnosti na zaštiti okoliša" - izjavio je v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prof. dr. sc.Ljubomir Majdandžić.

Uređenje reciklažnog dvorišta, prvog od tri predviđena (uz Ilovac još i na Maloj Švarči te Centru na Babinoj Gori) stajalo je 2,2 milijuna kuna, od kojih je Fond izdvojio 1,4 milijuna. To je, po riječima gradonačelnika Damira Jelića, još jedan projekt u nizu kada Fond i Grad u određenim omjerima prate jedan drugog i rade strateški.

"Predstoje još mnogi poslovi koji su vezani uz Grad i Fond, prije svega uz jasnu nacionalnu strategiju što činiti s otpadom kako bi i ovaj prostor jednog dana bio u završnoj fazi sanacije ili zatvaranja. Veseli i što je projekt na Lemić Brdu u završnoj fazi i moram pohvaliti rad u Fondu koji je saslušao lokalno stanovništvo MO Kamensko tako da je projekt koji je već krenuo redefiniran. Tu se pokazuje senzibilitet i tako i treba raditi sve projekte za ljude koji su najbliže pogođeni njima" - naglasio je Jelić.