Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]eu.hr

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Na Krku održan radni sastanak o gospodarenju otpadom

30.09.2020. Predstavnici Fonda sudjelovali su na radnom sastanku u komunalnom poduzeću Ponikve na otoku Krku, na kojem su predstavljeni odlični rezultati krčkog modela gospodarenja otpadom.

„U pogledu zbrinjavanja otpada, otok Krk je na vrlo visokom nivou te kao takav predstavlja primjer kojeg bi mnogi trebali slijediti“, istaknula je  zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain. Na otoku se odvojeno prikupi oko 60% otpada iz kućanstava, a cilj je do 2022. da ta stopa bude 80%. Već dugi niz godina na Krku se provede projekati kojima se kontinuirano unaprjeđuje sustav gospodarenja otpadom – sanirano je odlagalište komunalnog otpada Treskavac, izgrađena je pretovarna stanica i proširen je kapacitet kompostane.

Nedavno je otvoreno i novo reciklažno dvorište u Baškoj. Riječ je o projektu koji je financiran EU sredstvima, iz Kohezijskog fonda te su za isti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Baška. Sam projekt vrijedan je više od 3 milijuna kuna. Za njegovu provedbu je odobreno 2,6 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, što predstavlja sufinanciranje od 85%.

Međutim, razvijanje infrastrukture samo je jedan od koraka kojima je cilj podići stopu recikliranja. Komunalno poduzeće Ponkive ulaže velike napore u edukaciju stanovništva, posebno djece jer to pridonosi razvoju i učinkovitosti cjelokupnog sustava.