Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Naknada se plaća i za kartonsku kutiju za dostavu pizze

08.02.2018. U ŽK Šibenik i Zadar održane su regionalne edukativne radionice za obveznike plaćanja naknada. Sustavom naplate naknada, kao i zbrinjavanjem otpada upravlja Fond, koji je u suradnji s HGK i HOK-om organizirao radionice na kojima se pojašnjavaju zakonske obveze koje se odnose na prijavu podataka vezanih za količine ambalaže, električnu i elektroničku opremu i uređaje.

U Županijskim komorama Šibenik i Zadar održane su regionalne edukativne radionice za obveznike plaćanja naknada. Sustavom naplate naknada, kao i zbrinjavanjem otpada upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako bi se pojasnile zakonske obveze koje se odnose na prijavu podataka vezanih za količine ambalaže, električnu i elektroničku opremu i uređaje, Fond je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom organizirao regionalne radionice. 

„Fond prema načelu onečišćivač plaća, sredstva od naknada koristi namjenski s ciljem održivog  gospodarenja otpadom u sustavu kojim upravlja Fond, jer svaki taj proizvod ili ambalaža u konačnici postane otpad na tlu Republike Hrvatske i stoga ga  je potrebno zbrinuti" - istaknula je na radionici Tatjana Stublić iz pravne Službe Fonda.

Iako još od 2006. godine postoji zakonska regulativa o sustavu plaćanja naknada, još je uvijek prisutna nedovoljna informiranost o tome tko je obveznik plaćanja naknada i koje su njegove dužnosti. „Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba - obrtnik, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, točnije stavlja na tržište proizvode, uređaje i opremu. Važno je napomenuti da se pod pojmom proizvođača misli na unosnika iz zemalja EU, uvoznika iz trećih zemalja i proizvođača u Republici Hrvatskoj“ – rekla je Renata Pavković, voditeljica Odjela za identifikaciju i obračun naknada u Fondu.

Rečeno je također i da se obveznik plaćanja prijavljuje u bazu Fonda dostavom propisanog obrasca, sukladno propisima za pojedine naknade. U slučaju uvoza/unosa/prodaje pića u sustavu povratne naknade (PET, staklo, limenka FE, limenka AL u volumenu većem od 0,2l) potrebno je prije prvog stavljanja na tržište popuniti i dostaviti Fondu potrebne podatke.

„Jedna od najčešćih dilema i nepoznanica je tko plaća naknadu za ambalažu u slučaju dostavljača hrane iz pizzeria i restorana kao i u slučaju kafića koji u ponudi imaju coffee to go. U oba slučaja, naknadu za kartonske ili plastične kutije kao i čašice za kavu dužni su platiti ugostitelji u trenutku kada svoj proizvod stave u tu ambalažu“ – pojasnila je Pavković.

U slučaju izvoza/iznosa proizvođač uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza, unosa ili proizvodnje platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda. Za sve naknade gospodarenja je za ostvarivanje prava na povrat potrebno dostaviti popunjeni propisani obrazac te uz njega priložiti i obaveznu dokaznu dokumentaciju.

Kad je riječ o označavanju ambalaže Žarko Dukić iz Službe za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osvrnuo se na Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i članak 13. te pojasnio kako pravilno označiti ambalažu proizvoda kao i ambalažu od pića imajući u vidu sustav povratne naknade odnosno obvezu označavanja povratne (višekratne) ambalaže.Na kraju radionice sudionicima se obratio Trpimir Vulić inspektor iz Carinskog ureda Zadar osvrnuvši se na procedure izlaska carinskog inspektora na teren. Naglasio je važnost poštivanja svih propisa s obzirom te se osvrnuo i na propisane kazne za kršenje odredbi zakona.

Kontakt za sve upite: [email protected]

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Telefonski kontakt za upite: 01/ 6459 759

U nastavku možete pronaći sve prezentacije s radionice za obveznike plaćanja naknada:

Prezentacija za obveznike plaćanja naknada_FZOEU
PDF 2.41 MB
Dostava podataka i označavanje ambalaže_FZOEU
PDF 611.01 kB
  • Radionica za obveznike plaćanja naknada_Šibenik 1
  • Radionica za obveznike plaćanja naknada_Zadar 1
  • Radionica za obveznike plaćanja naknada_Zadar 2