Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Obeštećenje za radnike Plobesta

05.02.2020. Radnici koji su u razdoblju od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. godine radili u trgovačkim društvima Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju te su najmanje pet godina bili izloženi azbestu imaju pravo na obeštećenje koje će im se isplaćivati preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tim radnicima, kao i njihovim nasljednicima će se obročno, kroz tri godine, isplaćivati novčana naknada u ukupnom iznosu od 219 tisuća kuna. Zahtjev uz koji se moraju priložiti i dokazi o ispunjavanju uvjeta za obeštećenje podnosi se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. (Narodne novine broj 13/20 link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_13_215.html ). Isti stupa na snagu 8. veljače 2020. te od tog dan počinje teći zakonski rok za dostavu zahtjeva.

Dospjele zahtjeve rješavat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva mora donijeti rješenje o pravu na novčanu naknadu za obeštećenje radnika.