Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Objavljen eko natječaj za vrtiće i škole „Otpad odvoji i nagradu osvoji“

15.05.2017. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je objavio poziv vrtićima i školama u Hrvatskoj da sudjeluju u edukativnom natječaju - Otpad odvoji i nagradu osvoji, organiziranom u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.

Poticanje ponovnog korištenja i odvajanja otpada su ključne aktivnosti postupanja s otpadom, kako bi se smanjila količina istog na odlagalištima. Cilj provedbe ovog natječaja je, stoga, educirati djecu i mlade o mogućnostima koje nudi obnova i ponovno korištenje ili recikliranje starih, korištenih stvari i sirovina. Također, na ovaj ih način želimo i motivirati ih na razmišljanje o važnosti očuvanja okoliša u kojem živimo, a ovo predstavlja samo jednu od informativno-edukativnih aktivnosti koje imaju za cilj osigurati uspješnost uspostavljanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Djeca i mladi su u tom procesu izuzetno važni i na ovaj način im želimo pružiti priliku Lijepu našu u kojoj odrastaju, na kreativan način učine još ljepšom, čišćom i ugodnijom za život.

Natječaj je namijenjen vrtićima, osnovnim i srednjih školama, a osmišljeni su posebni kreativni zadaci za četiri dobne skupine: za djecu od 3 – 6 godina, za učenike od 1. do 4. razreda, 5. – 8. razreda te za srednjoškolce. Među zadatcima se nalaze izvedbe tematskih predstava te organizacije izložbe predmeta od iskorištenih ili renoviranih stvari, ovisno o dobi i mogućnostima. Grupe i/ili razredi koji se svojim angažmanom i kreativnošću posebno istaknu u izvedbi mogu očekivati i atraktivne nagrade.

Nagradni natječaj bit će otvoren do 5. lipnja 2017., a za prijavu se potrebno registrirati na stranicama natječaja odvoji-osvoji.fzoeu.hr te preuzeti zadatak za svoju dobnu skupinu. Provođenjem zadanih aktivnosti u suradnji s odgajateljima i nastavnicima, ideja je da se djeca i mladi na zabavan i kreativan način upoznaju s važnošću sustava gospodarenja otpadom. Sustav ima ulogu poticanja usvajanja boljih navika u vezi s otpadom – da se što manje otpada proizvodi, što manje odlaže na odlagališta. da se stvari ponovno koriste te otpad pravilno razvrstava, čime se priprema za recikliranje ili ostale načine prerade. Naime, već malim promjenama ponašanja može se napraviti puno, a za doista održiv sustav smo potrebni svi.

Više informacija: odvoji-osvoji.fzoeu.hr; [email protected]