Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Objavljen natječaj za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta putem EU fondova

29.03.2017. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas je otvorilo prvi javni poziv za projekte iz područja gospodarenja otpadom koji će se sufinancirati EU sredstvima, i to za izgradnju reciklažnih dvorišta.

Za financiranje njihove izgradnje osigurano je 144,5 milijuna kuna kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Jedinice lokalne samouprave moći će dobiti i do 85% sredstava, a što može maksimalno iznositi do 4,5 milijuna kuna po projektu. Javi poziv će trajati do iskorištenja sredstava.

Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Očekuje se veliki interes gradova i općina jer je za 70 projekata već ranije pripremljena dokumentacija koja je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U tijeku je također i javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vrijedan 2 milijuna kuna kojim će se nastaviti daljnje sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta. Dokumentacija će gradovima i općinama biti sufinancirana do 80%, a najviše do 40 tisuća kuna po pojedinom projektu.

Iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike najavljuju da će krajem travnja ići javni poziv za sanacije odlagališta komunalnog otpada, a u pripremi su i pozivi za sortirnice i kompostišta te komunalnu opremu.

Poveznica na poziv: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387