Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Obveznici plaćanja naknada na edukativnoj radionici u Zagrebu

28.11.2017. U prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održana je druga po redu regionalna edukativna radionica za obveznike plaćanja naknada. S ciljem pojašnjenja zakonskih obveza koje se odnose na prijavu podataka vezanih za količine ambalaže, električnu i elektroničku opremu i uređaje, Fond je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom organizirao regionalne radionice.

„Gospodarenjem otpadom se smanjuju troškovi za sirovine, štedi energija, zdravije živi te se osigurava bolja budućnost. Sukladno tome, na razini Europe su postavljeni jasni ciljevi, kako bi sve države članice zajedno djelovale u tom smjeru i postigle sinergijski učinak. U Hrvatskoj je također uspostavljen sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“ – rekao je danas Mislav Kotarac iz Službe za pravne poslove Fonda.

Na radionici se pojasnilo tko je obveznik plaćanja naknada te koje su njegove dužnosti. „Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba - obrtnik, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, točnije stavlja na tržište proizvode, uređaje i opremu. Važno je napomenuti da se pod pojmom proizvođača misli na unosnika iz zemalja EU, uvoznika iz trećih zemalja i proizvođača u Republici Hrvatskoj“ – istaknula je Žana Žarkov Trtanj, voditeljica Odjela za identifikaciju i obračun naknada u Fondu.

Između ostalog, Žarkov Trtanj je pojasnila i način prijave Fondu: „Do uspostave Registra obveznik plaćanja se samom dostavom propisanog obrasca prijavljuje u bazu Fonda sukladno propisima za pojedine naknade. U slučaju uvoza, unosa, prodaje pića u sustavu povratne naknade (PET, staklo, limenka FE, limenka AL u volumenu većem od 0,2l) potrebno je prije prvog stavljanja na tržište popuniti i dostaviti Fondu Prilog XII."

U slučaju izvoza/iznosa proizvođač uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza, unosa ili proizvodnje platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda. Za sve naknade gospodarenja je za ostvarivanje prava na povrat potrebno dostaviti popunjeni propisani obrazac te uz njega priložiti i obaveznu dokaznu dokumentaciju.

O načinu označavanja ambalaže Žarko Dukić iz Službe za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osvrnuo se na Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i članak 13. te pojasnio kako je proizvođač pića koji na tržište stavlja pića u sustavu povratne naknade obvezan takvu ambalažu označiti na način propisan Pravilnikom te oznakom sustava povrtatne naknade.

Sudionicima radionice se pokazao način popunjavanja ključnih obrazaca uz dodatna pojašnjenja, dok su od Mladena Sopte, voditelja službe iz Carinskog ureda u Zagrebu saznali više o nadležnosti Carinske uprave, proceduri izlaska carinskog inspektora na teren te o najčešćim primjerima kršenja odredbi Zakona.

Sljedeće regionalne radionice održat će se: 30.11. u Rijeci, 4.12. u Splitu, 6.12. u Varaždinu te 7.11.2017. u Slavonskom Brodu. Više o radionicama na linku: http://fzoeu.hr/hr/obavijesti/najava_edukativne_regionalne_radionice_za_obveznike_placanja_naknada/

U nastavku možete pronaći sve prezentacije s radionice za obveznike plaćanja naknada te sljedeće kontakt adrese:

Kontakt za sve upite: [email protected]

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Prezentacija za obveznike plaćanja naknada_FZOEU
PDF 2.41 MB
Dostava podataka i označavanje ambalaže_FZOEU
PDF 611.01 kB
  • Slika 1. Radionica za obveznike plaćanja naknada_Zagreb
  • Slika 2. Radionica za obveznike plaćanja naknada_Zagreb