Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Odlična suradnja Fonda i Vinkovaca na projektima energetske obnove

22.05.2020. Grad Vinkovci aktivno provodi projekte energetske obnove zgrada javne namjene u koje će se uložiti preko 37 milijuna kuna. Novu fasadnu izolaciju, krovište i stolariju će uskoro dobiti i osnovna škola „Antun Gustav Matoš“ koju je danas zajedno s gradonačelnikom Ivanom Bosančićem posjetio direktor Fonda Siniša Kukić.

„Gotovo pola milijarde eura iz europskih fondova na raspolaganju je Hrvatskoj za programe energetske obnove zgrada. Većina tog novca osigurana je za energetsku obnovu vrtića, škola i ostalih javnih zgrada, a prema broju ugovorenih projekata prednjače upravo odgojno-obrazovne institucije. I vinkovačaka gradska vlast je prepoznala sve benefite ovakvih ulaganja te je obnova ove škole jedan od brojnih projekata energetske obnove javnih zgrada koji se provode u Vinkovcima“, rekao je direktor Kukić.

Obilasku škole prethodio je radni sastanak koji su predstavnici Fonda imali s gradonačelnikom i njegovim suradnicima na kojem smo raspravljali o projektima koje zajednički provode Fond i Grad Vinkovci. Prvenstveno se razgovaralo o projektima energetske obnove u zgradarstvu te podizanju standarda u gospodarenju otpadom. Tom prilikom direktor Fonda ih je informirao o javnim pozivima koji su u domeni Fonda, a na koje će se Grad, ali i građani Vinkovaca moći prijaviti. „Fond planira do kraja godine putem javnih poziva i natječaja građanima, gospodarstvu i jedinicama lokalne samouprave osigurati više od 600 milijuna kuna. Uskoro objavljujemo javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a poticat ćemo korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima, ali i u javnim zgradama te kupnju električnih vozila. Nakon ovog seta javnih poziva koje ćemo objaviti u lipnju i srpnju,  planiramo s istim intenzitetom nastaviti i na jesen.

Gradonačelnik Bosančić je apostrofirao odličnu suradnju koju Grad ima s Fondom i njegovim stručnim službama. Istaknuo je kako je epidemija koronavirusa poremetila dinamiku radova budući da izvođači ne mogu dobiti sve materijale koji se nabavljaju iz drugih zemalja, no kako su u Fondu uvijek imali konstruktivnog sugovornika koji im je pomogao da na najbolji mogući način premoste tu situaciju.

„Obnovili smo vrtiće Stribor, Pčelica i Budućnost, a sada radimo dvije škole, „Antun Gustav Matoš“ i Vladimira Nazora, zgradu Arhiva i zgradu „Hrvatski sokol“. Jedan smo od gradova koji vjerojatno ima najviše projekata energetske obnove javnih ustanova u ovom trenutku. Želja nam, s obzirom na to da idemo prema kraju ovih projekata, u narednom razdoblju raditi nove. Imamo još škola, imamo javnih ustanova koje bi željeli obnoviti jer energetska učinkovitost je važna, ne samo da dobijemo uređene objekte nego i objekte koji štede energiju i tako smanjuju utrošak sredstava iz proračuna“, istaknuo je gradonačelnik Bosančić.