Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Održana konferencija o ulozi javnog i privatnog sektora u kružnom gospodarstvu

05.06.2019. Međunarodna konferencija o ulozi javnog i privatnog sektora u kružnom gospodarenju otpadom u organizaciji Business Media Croatia, održana je ovih dana u Poreču. Konferencija je okupila preko 250 sudionika iz zemlje i inozemstva, a svoja su iskustva u radu na projektima gospodarenja otpadom predstavili i stručnjaci Fonda.

„Gospodarenje otpadom se nametnulo kao najveći ekološki izazov u Hrvatskoj koji treba prioritetno riješiti.  Zato je ova konferencija odlična prilika da se kroz panel rasprave i brojne prezentacije sublimira znanje i praksa koju možemo iskoristi u cilju uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom.“, rekao je direktor Fonda Dubravko Ponoš prilikom otvorenja Međunarodne konferencije o ulozi javnog i privatnog sektora u kružnom gospodarenju otpadom. Konferencija koju je organizirala Business Media Croatia, izdavač stručnog časopisa Tehnoeko, okupila je preko 250 sudionika iz zemlje i inozemstva.

Direktor Ponoš je također sudjelovao i na panelu na kojoj se raspravljalo o komplementarnosti javnog i privatnog sektora u gospodarenju otpadom. Sudionici su se složili da svaki sustav gospodarenja otpadom ima opravdane troškove te da nema održivosti sustava bez uvažavanja njegove ekonomske komponente. Zato je ciklus kružne ekonomije moguće efikasno zatvoriti samo u win-win kombinaciji javnog i privatnog sektora s tržištem kao krajnjim regulatorom.

U sklopu konferencije održana su brojana stručna predavanja, a prezentaciju na temu gospodarenja otpadom na otocima održala je Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša, dok je načelnica Sektora za EU projekte Maja Feketić predstavila projekt sanacije jame Sovjak, za čiju je realizaciju osigurano oko 50 milijuna eura iz fondova Europske unije.  Na konferenciji se govorilo i o ulozi komunikacije koja je važna za uspješnu implementaciju projekata, a posebno onih čija učinkovitost ovisi o promjeni svijesti i prilagodbi ponašanja šire javnosti. Kakvu ulogu u toj komunikaciji imaju mediji, objasnila je voditeljica fondove Službe za odnose s javnošću Lidija Tošić

„Jako je važno poticati otvoreni i konstruktivni dijalog te detektirati izazove s kojima se susrećemo jer ćemo samo tako moći transformirati dosadašnje gospodarenje otpadom u održivi sustav.“, komentirao je Ponoš.