Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Održane edukativne radionice za korisnike EU sredstava

13.02.2019. Fond kao Posredničko tijelo 2 je organizirao savjetovanje za predstavnike JLS koji su dobili EU sredstva za projekate izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te projekte izgradnje reciklažnih dvorišta.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo 2 organizirao je savjetovanje za predstavnike jedinica lokalne samouprave koji su dobili EU sredstva za provedbu projekata izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te za projekte izgradnje reciklažnih dvorišta.
U sklopu radionica predstavnici Fonda održali su predavanja na temu procedura, nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata, te odgovarali na konkretna pitanja koja su postavljali sudionici radionica. 

Za projekte izobrazno-informativnih aktivnosti gradovima i općinama osigurano je kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Od tih sredstava sufinancira se izrada raznih letka, brošura i plakata na temu sprječavanja nastanka i odvojenog sakupljanja otpada, ponovne uporabe predmeta i kompostiranja. U sklopu promotivnih eko kampanja moguće je osmisliti i izraditi specijalizirane radijske i TV emisije o gospodarenju otpadom, organizirati tribine za građane te razne edukativne manifestacije za djecu.

Što se tiče projekata izgradnje reciklažnih dvorišta, za njih je odobreno 334,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Opravdani troškovi koje korisnici mogu potraživati  su troškovi građevinskih radova, opreme i nadzora, kao i tehnička pomoć te aktivnosti vezane za vidljivost i promociju samog projekta.

Prezentacija: Informativno-obrazovne aktivnosti
PDF 944.05 kB
Prezentacija: Reciklažna dvorišta
PDF 996.33 kB