Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Održane radionice za obveznike plaćanja naknada u Koprivnici i Puli

07.03.2018. Regionalne radionice za obveznike plaćanja naknada održale su se 6. ožujka u Županijskoj komori Koprivnica i 7. ožujka u Županijskoj komori Pula. Sustavom naplate naknada, kao i zbrinjavanjem otpada upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kako bi se pojasnile zakonske obveze koje se odnose na prijavu podataka vezanih za količine ambalaže, električnu i elektroničku opremu i uređaje, Fond je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom organizirao regionalne radionice. 

Mislav Kotarac iz pravne službe Fonda prisutnima je pojasnio zakonski okvir sustava: „U Hrvatskoj je uspostavljen sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond prema načelu onečišćivač plaća sredstva prikupljena od naknada ciljano ulaže u sustav gospodarenja otpadom, jer svaki taj proizvod ili ambalaža u konačnici završi upravo kao otpad, osim ako se ne izveze.“

Iako još od 2006. godine postoji zakonska regulativa o sustavu plaćanja naknada, još je uvijek prisutna nedovoljna informiranost o tome tko je obveznik plaćanja naknada i koje su njegove dužnosti. „Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba - obrtnik, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, točnije stavlja na tržište proizvode, uređaje i opremu. Važno je napomenuti da se pod pojmom proizvođača misli na unosnika iz zemalja EU, uvoznika iz trećih zemalja i proizvođača u Republici Hrvatskoj“ – rekla je Ida Stipetić, iz Odjela za identifikaciju i obračun naknada u Fondu.

Rečeno je također i da se obveznik plaćanja prijavljuje u bazu Fonda dostavom propisanog obrasca, sukladno propisima za pojedine naknade. U slučaju uvoza/unosa/prodaje pića u sustavu povratne naknade (PET, staklo, limenka FE, limenka AL u volumenu većem od 0,2l) potrebno je prije prvog stavljanja na tržište popuniti i dostaviti Fondu potrebne podatke.

„Česte nejasnoće javljaju se oko pitanja tko plaća naknadu za ambalažu u slučaju dostavljača hrane iz pizzeria i restorana kao i u slučaju kafića koji u ponudi imaju coffie to go. U oba slučaja, naknadu za kartonske ili plastične kutije kao i čašice za kavu dužni su platiti ugostitelji u trenutku kada svoj proizvod stave u tu ambalažu“ – kazala je Ida Stipetić.

U slučaju izvoza/iznosa proizvođač uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza, unosa ili proizvodnje platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda. Za sve naknade gospodarenja je za ostvarivanje prava na povrat potrebno dostaviti popunjeni propisani obrazac te uz njega priložiti i obaveznu dokaznu dokumentaciju.

Kad je riječ o označavanju ambalaže Žarko Dukić iz Službe za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osvrnuo se na Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i članak 13. te pojasnio kako pravilno označiti ambalažu proizvoda kao i ambalažu od pića imajući u vidu sustav povratne naknade odnosno obvezu označavanja povratne (višekratne) ambalaže.

Na kraju radionice sudionicima se obratio inspektor Damir Rakić iz Carinskog ureda Pula te naglasio važnost poštivanja svih propisa s obzirom na propisane kazne za kršenje odredbi zakona.

Kontakt za sve upite: [email protected]

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Prezentacije možete pogledati ovdje:

Prezentacija za obveznike plaćanja naknada_FZOEU
PDF 2.41 MB
Dostava podataka i označavanje ambalaže_FZOEU
PDF 611.01 kB