Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Osigurana EU sredstva za sanaciju jame Sovjak

13.07.2018. U Viškovu je danas svečano potpisan ugovor o EU sufinanciranju projekta sanacije lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jame Sovjak. 85% EU sredstava za provedbu projekta vrijednog 377 milijuna kuna osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša, u sklopu OPKK, dok je preostalih 15% osigurao Fond, ujedno i nositelj zahvata.

U Viškovu je danas svečano potpisan ugovor o EU sufinanciranju projekta sanacije lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jame Sovjak. EU sredstva za provedbu projekta vrijednog 377 milijuna kuna osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija. „Danas sa sigurnošću mogu reći kako svjedočimo jednom od najvažnijih trenutaka u zaštiti okoliša u Hrvatskoj, u sanaciji jame koja desetljećima ugrožava kvalitetu života ljudi i negativno utječe na okoliš ovoga kraja. Drago mi je stoga što smo zajedničkim snagama omogućili da se ovaj problem konačno krene rješavati“ rekao je ministar Ćorić, dodavši kako je ministarstvo iz Kohezijskog fonda osiguralo 85% sredstava za sanaciju, odnosno oko 320 milijuna kuna.

Nositelj zahvata sanacije je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je uz EU sufinanciranje već ishodio sve potrebne dokumente i akte te je ujedno osigurao dodatnih 15% sredstava za provedbu projekta. „Današnje potpisivanje ugovora rezultat je dugogodišnjeg rada i brojnih aktivnosti koje je trebalo poduzeti.“ pojasnio je direktor Fonda Dubravko Ponoš. „Radi se o zahtjevnom poslu, radovi će se provoditi u neposrednoj blizini kuća i zato ćemo kod odabira izvođača radova inzistirati na maksimalnom poštivanju mjera zaštite. Intenzivirat će se i komunikacija s lokalnim stanovništvom te ih kontinuirano informirati o tijeku sanacije. Svjesni smo da su oni ti koji će podnijeti najveći teret sanacije te želimo biti otvoreni i dostupni za sva njihova pitanja.“ rekao je Ponoš.

Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović je naglasila kako je cilj sanacije, između ostalog, ukloniti negativni utjecaj opasnog otpada na stanovništvo i okoliš te poboljšati uvjete za život. „Sanacija neće biti ni jednostavna, ni laka, ni ugodna no naša je odgovornost i obveza iskoristiti mogućnosti korištenja EU sredstava koje su nam pružene kako bi jednom zauvijek ovaj ekološki problem trajno uklonili. Na ovaj način ćemo budućim generacijama ovaj vrijedan prostor ostaviti za neke druge namjene i aktivnosti poput prostora za rekreaciju i korištenje slobodnog vremena, što je sada nezamislivo“.

Naime, od 1956. do 1990. godine je u jamu Sovjak, u neposrednoj blizini naselja, neprimjereno je odlagan otpad, a procjenjuje se da se trenutno u jami nalazi do 152.000 m3 otpada. Stoga je Strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, lokacija Sovjak u općini Viškovo, evidentirana kao „Crna točka“ odnosno lokacija visoko onečišćena opasnim otpadom. Uz stručnjake Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, lokalno stanovništvo i predstavnici tamošnje vlasti odabrali su odgovarajuće rješenje sanacije. Projekt sanacije uključuje vađenje plutajućih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske, iskop taloga/katrana, predobradu vapnom, transport i spaljivanje izvan Hrvatske. Nakon toga slijedi potpuno zatrpavanje jame obrađenim materijalom i inertnim materijalom iz Hrvatske i zatvaranje s gornjim odvodnim sustavom. Realizacijom ovoga projekta će se do kraja 2023. godine smanjiti i količina oborinske vode koja ulazi u jamu te će se doprinijeti ispunjavanju ciljeva utvrđenih strateško- planskom dokumentacijom Republike Hrvatske.

Više o projektu