Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Osigurano 2 milijuna kuna za sufinanciranje dokumentacije za reciklažna dvorišta

02.03.2017. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku kojom će se osigurati 2 milijuna kuna za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta. Dokumentacija će gradovima i općinama biti sufinancirana do 80%, a najviše do 40 tisuća kuna po pojedinom projektu, a objava javnog poziva se očekuje sljedeći tjedan.

Naime, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će lokalnim jedinicama EU sredstvima sufinancirati izgradnju reciklažnih dvorišta. Prema informacijama od strane jedinica lokalne samouprave, u ovom je trenutku za više od 60 projekata reciklažnih dvorišta već pripremljena potrebna dokumentacija i spremna su za izgradnju. Međutim, ovakvom odlukom Fonda pomoći će se i jedinicama koje takvu dokumentaciju još nemaju da je na vrijeme pripreme i omoguće svojim građanima kvalitetniji komunalni sustav.

„Građane treba motivirati da u što većoj mjeri odvojeno prikupljaju otpad, te im u njihovim sredinama treba omogućiti dostupnu infrastrukturu. Uskoro će biti objavljen javni poziv za izgradnju reciklažnih dvorišta, a paralelno smo osigurali i sredstva za izradu dokumentacije kako bi i u sljedećoj godini imali spremne projekte za daljnje EU sufinanciranje. Kako bi se sustav još unaprijedio i nadogradio ovim natječajem smo predvidjeli i mogućnost da u okviru reciklažnog dvorišta bude i prostor za ponovnu uporabu.“ - istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. „Cilj je da se smanji količina bačenog otpada te da stare stvari koje se poprave pronađu nove kupce, a odvojene korisne sirovine, poput papira, plastike, stakla, metala i ostaloga, vrate kao vrijedni resursi u proizvodnju.“, naglasio je ministar.

"Na području Hrvatske do sada su otvorena 84 reciklaža dvorišta, što je s obzirom na ciljeve koji se žele postići u odvojenom prikupljanju otpada nedostatno. Vjerujemo kako ćemo i ovim javnim pozivom doprinijeti uspostavljanju boljeg sustava i računam na dobru suradnju Fonda i komunalaca kako bi projekti bili što kvalitetniji i kako bi se povuklo što više sredstava za ovu namjenu." poručio je v.d. direktora Fonda dr.sc. Ljubomir Majdandžić.