Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kon[email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Osigurano 30,3 milijuna kuna za sanaciju stijena iznad Omiša

18.02.2016. Između Fonda i Grada Omiša danas je potpisan Ugovor za financiranje sanacije potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase kojim će Fond u stopostotnom iznosu pokriti troškove ovog tehnički vrlo zahtjevnog projekta. Sanacija je vrijedna 30,3 milijuna kuna, a područja sanacije su predjeli Smokvice-Točilo, Peovo i Sveti Mihovil-Baučići.

---

„Naš posao nije samo čuvati prirodna bogatstva Hrvatske, nego i živote naših građana i njihovu imovinu u situacijama kada ih priroda ugrožava. Upravo je to slučaj ovdje u Omišu gdje odroni stijena predstavljaju opasnost za ljude. Opasne stijene će se sanirati, a za to smo putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali nešto više od 30 milijuna kuna“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović danas u Omišu povodom osiguranja sredstava za sanaciju opasnih stijena.

Projekt sanacije vrijedan je 30,3 milijuna kuna. Cjelokupni iznos je osiguran u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te su direktor Fonda Sven Müller i gradonačelnik Omiša Ivan Kovačić danas potpisali Ugovor za financiranje sanacije potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller naglasio je da će Fond u stopostotnom iznosu pokriti troškove ovog tehnički vrlo zahtjevnog projekta. Područja sanacije su predjeli Smokvice-Točilo, Peovo i Sveti Mihovil-Baučići.

„Radovi će obuhvaćati sanaciju stijena u dužini od oko dva kilometra, visine do 75 metara. Projektno rješenje predviđa upotrebu više tehnologija sustava zaštite od odrona na sanaciji stijenske mase. Ovisno o pojedinoj mikrolokaciji, upotrijebiti će se najpovoljnija tehnologija zaštite. Nakon što izvođač izradi program izvođenja radova, terminski plan i izvedbeni projekt  krenuti će se u izvođenje radova. Cijelu provedbu projekta pratit će i stručnjaci Fonda, a lokalno stanovništvo će se kontinuirano informirati o tijeku sanacijskih radova“ – rekao je direktor Müller.

„Ovo je iznimno važan projekt za Grad Omiš i sve naše građane jer će se smanjiti opasnost od odrona stijena. Iznimno mi je zadovoljstvo što smo danas s Fondom potpisali ugovor za financiranje sanacije i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi projekta“ – istaknuo je gradonačelnik Grada Omiša Ivan Kovačić.

Sanacija stijenske mase iznad grada provest će se korištenjem više pojedinačnih ili kombiniranih rješenja poput vezivanja labilnih dijelova stijenske mase čeličnim zategama i sajlama, postavljanja čelične mreže preko razlomljene zone stijenske mase, izvođenja zaštitne barijere za pokrenute dijelove skršene stijene.

Predviđeni rok za dovršetak sanacije je ožujak 2018. godine.