Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Osigurano 315 mil. kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

14.02.2019. Vlada RH je na današnjoj sjednici dala suglasnost na odluku Upravnog odbora Fonda za sklapanje ugovora o dodjeli nešto više od 315 milijuna kuna bespovratnih sredstava za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Novcem iz EU-a osigurano je 85% sredstava, dok će ostalih 15% financirati JLS.

Vlada RH je na današnjoj sjednici dala suglasnost na odluku Upravnog odbora Fonda za sklapanje ugovora o dodjeli nešto više od 315 milijuna kuna bespovratnih sredstava  iz fondova EU-a za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Novcem iz EU-a osigurano je 85 posto potrebnih sredstava, a preostalih 15 posto financirat će jedinice lokalne samouprave.

Zanimanje za spremnike iskazalo je 407 općina i gradova te će Fond  provesti objedinjeni postupak za nabavu 1,23 milijuna spremnika.  Riječ je o spremnicima za otpadni papir, staklo, plastike i biootpad.

Nakon Vladine odluke potpisan je i ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava između Fond, Posredničkog tijela razine 2 i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Podsjećamo, Ministarstvo je prošle godine objavilo ograničeni Poziv na dostavu projektnog prijedloga za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ na koji se javio  Fond kao jedini prihvatljivi prijavitelj. U cilju pripreme projektnog prijedloga, Fond je za jedinice lokalne samouprave objavio Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika.

Nakon što su gradovi i općine dostavile broj i vrstu potrebnih spremnika Fond je počeo pripremati dokumentaciju za objedinjenu javnu nabavu. Nakon što je provedeno javno savjetovanje te završena sva propisan procedura Fond je dokumentaciju o nabavi danas poslao na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave.

„Nabava spremnika pomoći će u kompletiranju komunalne infrastrukture vezane za uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, međutim paralelno s tim treba raditi na kontinuiranoj edukaciji građana, ali i svih ostalih koji su uključeni u cijeli sustav.“, rekao je direktor Fonda Dubravko Ponoš.