Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Otvorenje Zelene knjižnice i prezentacija Fonda o mogućnostima sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti

28.10.2015. Građani grada Daruvara dobili su Zelenu knjižnicu energetske učinkovitosti koju je, zajedno s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, otvorio gradonačelnik Daruvara Dalibor Rohlik u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar.

„Od danas i građani grada Daruvara imaju mogućnost da se kvalitetno informiraju o energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije putem publikacija koje će biti na policama Zelene knjižnice. Time će Pučka knjižnica i čitaonica biti bogatija za jedan koristan sadržaj informiranja Daruvarčana u području energetike.“ - istaknuo je gradonačelnik Daruvara Dalibor Rohlik na otvorenju Zelene knjižnice.

„Grad Daruvar se aktivno uključio u Program energetske obnove kuća 2014. godine, a tijekom 2015. godine smo nastavili putem pružanja kvalitetnih informacija poticati naše građane na uključivanje u iste. Realizacijom programa energetske obnove kuća smanjujemo potrošnju energije, a time i emisije CO2,  troškove režija korisnicima i pokrećemo lokalno gospodarstvo te unapređujemo kvalitetu života građana, a otvaranjem Zelene knjižnice osiguravamo kvalitetno informiranje naših sugrađana putem stručnih publikacija o tome kolike uštede nudi energetska učinkovitosti. “ - izjavila je zamjenica gradonačelnika Daruvara Ivana Djedović.

Nakon svečanog otvorenja uslijedilo je predavanje Fonda o mogućnostima sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti za građane. „Kroz prošlogodišnji program energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama  Fond je Gradu Daruvaru odobrio ukupno 400.000 kuna bespovratnih sredstava kojima je obnovljeno 16 obiteljskih kuća. Ove godine smo na području Bjelovarsko-bilogorske županije odobrili sufinanciranje obnove 637 kuća i za tu namjenu osigurali 28,9 milijuna kuna. Od toga se 67 kuća nalazi u Daruvaru, za čiju obnovu je odobreno više od 2,5 milijuna kuna.“ -rekao je voditelj Službe za projekte energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije Mario Klobučar.

Na predavanju Fonda bilo je riječi i o tome kako se prijaviti i ostvariti pravo na poticaje te kako se pripremiti za sljedeću godinu i novi val javnih poziva i natječaja koji su namijenjeni građanima.

„Interes i odaziv za programe Fonda je iz godine u godinu sve veći, a da bi taj trend nastavili moramo govoriti o dobrim projektima i njihovim rezultatima.“ - zaključio je Klobučar.

Nakon prezentacije građani su postavljali pitanja i iskazali zadovoljstvo zbog jednostavnijih procedura oko prijave kao i zadovoljstvo mogućnošću direktnog javljanja u Fond za poticaje energetske obnove svojih kuća.