Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Počeli 65 milijuna kuna vrijedni radovi na sanaciji odlagališta otpada „Trebež“ kod Samobora

09.09.2015. Na ovoj lokaciji je od 1968. do 2007. godine odlagan komunalni i industrijski otpad, a riječ je o 300.000 m3 otpada, prekrivenog slojem inertnog zemljanog materijala. Odlagalište se nalazi 3,5 km od centra Samobora, a u njegovoj blizini je otvoreno vodocrpilište Strmec i rijeka Sava, zbog čega je izuzetno važna njegova sanacija.

Povodom početka radova na sanaciji odlagališta otpada Trebež kod Samobora, odlagalište su obišli ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller i gradonačelnik Grada Samobora Krešo Beljak, sa suradnicima.

Na ovoj lokaciji je od 1968. do 2007. godine odlagan komunalni i industrijski otpad, a riječ je o 300.000 m3 otpada, prekrivenog slojem inertnog zemljanog materijala. Odlagalište se nalazi 3,5 km od centra Samobora, a u njegovoj blizini je otvoreno vodocrpilište Strmec i rijeka Sava, zbog čega je izuzetno važna njegova sanacija.

Vrijednost radova na sanaciji iznosi 65 milijuna kuna, od čega je 85% sredstava osigurano iz EU fondova, a preostalih 15% iz nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Sanacija odlagališta otpada Trebež bitna je za sve stanovnike Samobora i cijelog ovog kraja jer će značajno doprinijeti povećanju kvalitete života. Bitna je za okoliš koji će biti očišćen od otpada. Radovi su vrijedni 65 milijuna kuna, a u 100% iznosu su osigurana sredstva iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalna samouprava neće platiti niti kune. Uvođenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sanirat ćemo sva odlagališta u Hrvatskoj i izgraditi 13 centara za gospodarenje otpadom, za što smo osigurali 5 milijardi kuna. Tako štedimo energiju i sirovine, čuvamo okoliš i omogućavamo nova, zelena, radna mjesta na poslovima obrade i recikliranja“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

„Sanacija odlagališta Trebež od iznimne je važnosti ne samo za Samobor, već i za okolno područje, osobito za Grad Zagreb, budući da se odlagalište nalazi u neposrednoj blizini vodocrpilišta Strmec. Zahvaljujem ministru Mihaelu Zmajloviću i direktoru Fonda Svenu Mülleru što su prepoznali vrijednost ovog projekta i omogućili njegovu realizaciju. Zahvaljujući i njima, Samobor je jedan od vodećih gradova u državi“ – istaknuo je gradonačelnik Grada Samobora Krešo Beljak.

Radovi na sanaciji odlagališta započeli su u petak 4. rujna. Izvođač radova na sanaciji odlagališta otpada Trebež je zajednica ponuditelja tvrtka Eurco d.d. Vinkovci i Đuro Đaković holding d.d.

Planirano je da svi radovi budu gotovi do polovine sljedeće godine, a rezultat će biti sanirano odlagalište, odnosno zelena površina sigurna za građane i okoliš, a to je ujedno i cilj sanacije svih odlagališta u Hrvatskoj do kraja 2018. godine.“ – rekao je Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.