Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Pojašnjenje priopćenja Fonda o Zaključku splitskog Gradskog vijeća

06.03.2017. "Sanacija Karepovca je neupitna i ona se mora izvršiti što prije, javni poziv će biti objavljen već ovog mjeseca." navodi u svom pojašnjenju priopćenja od 3. ožujka v.d. direktora dr. sc. Ljubomir Majdandžić. Dodatno su pojašnjeni razlozi nemogućnosti povlačenja EU sredstava, ostane li na snazi točka 3. Zaključka splitskog Gradskog vijeća.

Vezano uz posljednje priopćenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje se ticalo Zaključka splitskog Gradskog vijeća, ponavljamo da smo bili dužni obavijestiti javnost da zbog članka 3. iz tog Zaključka (vidi privitak), neće biti moguće retroaktivno povući sredstva iz EU fondova. Sve druge interpretacije odbacujemo. 

U nastavku još jednom pojašnjavamo razloge nemogućnosti povlačenja EU sredstava, ukoliko ostane na snazi točka 3. Zaključka splitskog Gradskog vijeća.

U cilju ispunjenja EU direktive, a samim time i mogućnosti retroaktivnog povlačenja sredstava iz EU fondova, neophodno je da se nakon provedene prve faze sanacije na odlagalištu Karepovac napravi sljedeće:

  1. mora se odlagati prethodno obrađeni otpad (odvojeno prikupljanje otpada, npr. papir, staklo, metal, plastika koji će se predavati u sortirnicu, izdvajanje i biološka obrada bio otpada u kompostištu, obrada miješanog komunalnog otpada na privremenom mobilnom postrojenju prije odlaganja na sanitarnu plohu); Napomena: sortirnica i kompostište ne moraju biti smješteni na samom odlagalištu.
  2. treba imati uspostavljan monitoring (kontrola emisija tvari u procjedne i površinske vode, kontrola oborinske vode, kontrola podzemne vode, emisija u zrak, meteoroloških parametara i dr.)

Ukupni trošak sve tri faze sanacije Karepovca, prema projektantskoj procijeni, iznosit će 211 milijuna kuna, od čaga je udio Fonda 84,4 milijuna (40%), a Grada Splita 126,6 milijuna kuna (60%).

Apeliramo još jednom na Gradsko vijeće da preispita svoju odluku, da ne dozvole da zbog skupljanja političkih bodova prije izbora dugoročno financijski opterećuju svoje sugrađane i gradski proračun.  U suprotnom, to znači da se neće moći retroaktivno povući EU sredstva, nego će Grad Split za sanaciju Karepovca morati izdvojiti novac iz vlastitog proračuna.

Zaključno ističemo da će Fond uredno izvršiti sve svoje ugovorene obveze, bez obzira na model sanacije. 

Zaključak splitskog Gradskog vijeća
PDF 603.87 kB