Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: k[email protected]

Novosti

Radni sastanak o vrijednim projektima na području grada Knina

17.07.2020. Danas su predstavnici Fonda sudjelovali na radnom sastanku u Gradu Kninu na kojem se razgovaralo o provedenim te budućim projektima gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti.

Sastanku u Gradu Kninu nazočili su direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić, kninski gradonačelnik Marko Jelić, načelnik Općine Biskupija Milan Đurđević, te ostali predstavnici spomenutih institucija. Svi zajedno su nakon sastanka obišli odlagalište Malu Prominu i reciklažno dvorište.

„Fond je Gradu Kninu u prvoj fazi sanacije odlagališta otpada Mala Promina odobrio oko 10 milijuna kuna, što je 85% vrijednosti svih ugovorenih radova i usluga koje ukupno iznose oko 11,7 milijuna kuna.“ kazao je direktor Fonda Siniša Kukić. Inače, planirano je da se odlagalište „Mala Promina“ koristi do otvaranja centra za gospodarenje otpadom Bikarac. Na odlagalištu se godišnje odloži oko 5.000 m3 miješanog komunalnog otpada sa područja grada Knina te općina Biskupija, Promina i Kijevo. Nakon zatvaranja odlagališta projekt druge faze sanacije će se prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova.

Jedan od nedavno realiziranih projekta na području Knina je novo reciklažno dvorište, otvoreno  krajem prošle godine, koje je omogućilo tamošnjim stanovnicima besplatno odlaganje i razdvajanje otpada. Time se smanjilo nepropisno odlaganje i povećalo njegovo odvojeno prikupljanje.

„Novo reciklažo dvorište je omogućilo našim stanovnicima kvalitetno odvajanje otpada čime čuvaju ovaj prekrasan okoliš. U suradnji s udrugama provodimo i edukaciju stanovništva što smatramo vrlo važnim za uspostavu kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom.“ kazao je kninski gradonačelnik Marko Jelić,dodajući da ovo nije jedina investicija na području grada Knina u suradnji s Fondom. Energetski je uređena osnovna škola, u tijeku je obnova doma za starije i nemoćne vrijedna oko 4 milijuna kuna, a iz EU fondova je osigurano oko 1,7 milijuna kuna. 

Cijeli sustav gospodarenja otpadom će u Kninu bili na još višoj razini nakon što se preko Fonda nabavi oko 5700 spremnika za kućanstva. Očekuje se i nabava novog komunalnog vozila koja će gradskoj tvrtki Čistoća i zelenilo uvelike olakšati u kvalitetnijem pružanju usluge svojim građanima.

„Nakon što su zbog pandemije koronavirusa naši programi bili na čekanju, tijekom lipnja Fond je službeno nastavio sa svim planiranim aktivnostima. Do kraja godine građanima i gospodarstvu planiramo dodijeliti više od 600 milijuna kuna bespovratnih sredstava“, najavio je direktor Fonda Kukić te dodao kako se 1. rujna nastavlja sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, a građani za prikupljanje i izradu potrebne dokumentacije imaju vremena tijekom ljeta. 

„Postotak sufinanciranja će za sve biti 60 posto, dok će ranjivim skupinama građana Fond u potpunosti financirati obnovu. Pritom će listu prioritetnih kuća za pojedina područja izraditi i predložiti lokalni Centri za socijalnu skrb“ zaključio je Kukić te očekuje veliki interes građana s ovog područja.

 

  • Službeni sastanak o vrijednim projektima u Kninu
  • Službeni sastanak o vrijednim projektima u Kninu