Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kon[email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Radni sastanak o zajedničkim projektima Fonda i Grada Poreča

25.09.2020. U Poreču je danas održan radni sastanak predstavnika Grada Poreča i gradskih tvrtki s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na sastanku je bilo govora o suradnji Fonda i Grada Poreča na realizaciji dosadašnjih projekata, potom o provedbi projekta koji se trenutno sufinanciraju prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., sustavu gospodarenja otpadom u Istri s osvrtom na Poreč te nacionalnim javnim pozivima Fonda iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a na koje mogu aplicirati jedinice lokalne samouprave i javne ustanove.

Pritom je naglasak stavljen na projekt energetske obnove zgrade vrtića Radost II, poznatijeg kao Gornji vrtić. Naime, prijavom na Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti javnih zgrada koja su klasificirana kao kulturna dobra, koji je 2018. objavila IRENA (Istarska Regionalna Energetska Agencija), Grad Poreč-Parenzo je za predmetni objekt ostvario pravo na stopostotno financiranje te je do danas dovršio izradu projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti, te konzervatorske podloge. Kao takav, projekt je spreman aplicirati na natječaje Fonda za energetsku obnovu zgrada javne namjene.

Dodatno je bilo govora o već ranije prijavljenim projektima komunalnog poduzeća Usluga Poreč za nabavu specijaliziranih vozila i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Također, razgovaralo se o primjeni projekta Pametan grad, koji bi uz digitalizaciju uprave, donio i projekt pametnog parkinga na području Poreča, a Grad se planira prijaviti i na javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene  za postavljanje fotonaponske elektrane na zgradu gradskog Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

Gradonačelnik Loris Peršurić je naglasio kako je Gradu prioritet razvijati i pripremati dokumentaciju za projekte, kako bi otvaranjem natječaja Fonda bili spremni odmah ih i prijaviti i ostvariti sufinanciranje.

Uz gradonačelnika, na sastanku su sudjelovali i njegov zamjenik Elio Štifanić, Morena Mičetić-Fabić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo, Gordana Lalić, direktorica tvrtke Parentium d.o.o. za djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, Milan Laković, direktor komunalnog poduzeća Usluga Poreč i Dunja Babić, viša stručna savjetnica za gospodarstvo i razvojne projekte, dok su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovale Aleksandra Čilić, načelnica Sektora zaštite okoliša, Suada Mustajbegović, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost, Maja Rajčić, voditeljica Posredničkog tijela razine 2, Petra Zgomba, savjetnica direktora, Hrvojka Petrović Grahli, voditeljica Ureda direktora i Lidija Tošić, voditeljica Službe za odnose s javnošću.