Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Radovi na sanaciji Košambre se odvijaju prema planu

15.05.2020. Sanacija nekadašnjeg odlagališta otpada Košambra napreduje prema planu, a završetak radova očekuje se koncem srpnja. Projekt vrijedan oko 12,1 milijuna, od čega je 10 milijuna kn osigurano iz EU, odvija se prema planu, a u to se uvjerila i načelnica Aleksandra Čilić koja je zajedno s gradonačelnikom Peršurićem i direktorom komunalnog poduzeća Usluga Poreč Milanom Lakovićem obišla lokaciju.

Sanacija nekadašnjeg porečkog odlagališta otpada Košambra napreduje prema planu, a završetak radova očekuje se koncem srpnja ove godine. Projekt je to vrijedan oko 12,1 milijuna, od kojih je iz fondova EU osigurano 10 milijuna kuna bespovratnih sredstva. Da se sve, usprkos otežanim okolnostima uzrokovanim koronavirusom, odvija prema planiranoj dinamici uvjerila se i načelnica Sektora zaštite okoliša Aleksandra Čilić koja je zajedno s gradonačelnikom Lorisom Peršurićem i direktorom komunalnog poduzeća Usluga Poreč Milanom Lakovićem obišla Košambru.

Načelnica Čilić istaknula je kako Fond već godinama aktivno prati projekte gospodarenja otpadom koji se realiziraju na području Poreštine, ali i cijele Istarske županije. Za prvu fazu sanacije odlagališta Fond je izdvojio oko 8,5 milijuna kuna, a za daljnje radove kojima će se kompletno urediti i zatvoriti  ova lokacija osigurano je EU sufinanciranje.  „Sama sanacija ima jako važan značaj ne samo za Poreč i već i cijelu županiju. Uz  izgrađeni Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, sanacija odlagališta je slijed zatvaranja jednog bivšeg načina postupanja s otpadom i prijelaz na uređen i cjelovit sustav gospodarenja otpadom. Grad Poreč uz ovaj projekt u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi i druge projekte kojima se potiče održivo gospodarenje otpadom te je, uz neizostavnu edukaciju građana, u postupku nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Dio spremnika je već isporučen, a planiramo da će spremnici za kućanstva biti nabavljeni do konca ove godine. Poreč i Istarska županija u području zaštite okoliša napravili su veliki iskorak i mogu biti primjer ostalim gradovima i županijama“, rekla je Čilić.

Kako je naglasio gradonačelnik Loris Peršurić, ovakvi su projekti važni jer se danas mora razmišljati o tome kakav grad ostavljamo u nasljeđe generacijama koje dolaze. „Veliki projekt odvodnje ili sanacija odlagališta otpada sigurno nisu atraktivni poput nekih naših drugih projekata primjerice preuređenja rive ili izgradnje škola, ali su jako važni. Bez takvih projekata nema napretka za naš grad.“, rekao je gradonačelnik, zahvalivši se Fondu i nadležnom ministarstvu na podršci.

Voditelj projekta Ivan Barbić je istaknuo kako je ovo još jedan od niza projekta kojim se Hrvatska usklađuje s direktivom EU i prelazi na sustav kružnog gospodarenja otpada. „Odlagalište Košambra se trajno zatvara, sanitarna ploha na kojoj se prije odlagao otpad se prekiva završnim prekrivnim sustavom geosintetskih materijala ukupne površine oko 30.000 metara kvadratnih, radi se sustav otplinjavanja. Takav način sanacije ima za cilj da nakon što se odlagalište zatvori ne bude nikakvih negativnih utjecaja na okoliš.“, kazao je Barbić.