Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Razmjena hrvatskih i slovenskih iskustava u uspostavljanju sustava gospodarenja otpadom

02.10.2020. Direktor Fonda Siniša Kukić je u Sloveniji sa suradnicima imao radni sastanak s gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem. Na sastanku je bilo riječi o politikama europskog Zelenog plana, prvenstveno onima koje se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene i održivu gradnju.

Direktor Fonda Siniša Kukić sa suradnicima u Sloveniji je imao radni sastanak s gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem na kojem je bilo riječi o politikama europskog Zelenog plana, prvenstveno onima koje se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene i održivu gradnju.

„Cilj je razvijati cirkularnu ekonomiju koje zahtijeva duboke promjene u svim segmentima gospodarstva. Smanjenje i odvojeno prikupljanje otpada te iskorištavanje njegovih vrijednih svojstva dijelovi su tog kruga na kojima se u Hrvatskoj intenzivno radi, a iskustvo Ljubljane koja nosi titulu Europske zelene prijestolnice sigurno nam u tome može pomoći.“, rekao je direktor Kukić.

Gradonačelnik Janković je istaknuo kako Ljubljana svoj sustav gospodarenja otpadom gradi od 2008. godine i da rezultati nisu ostvareni preko noći nego su rezultat kontinuiranog ulaganja u komunalnu infrastrukturu i sustavne edukacije građana. Kada su počeli s uspostavom sustava reciklirali su 29 posto otpada, a sada odvojeno prikupe oko 67 posto. Tendencija im je do 2025. godine dostići 75%.

Važna karika cjelokupnog ljubljanskog sustava gospodarenja otpadom je i regionalni centar RCERO u kojem se zbrinjava ostatni miješani komunalni, glomazni i biootpad iz 60 općina. Gradnja RCERO Ljubljana financirana je sredstvima Europskog kohezijskog fonda u iznosu od 65%, te se ističe kao jedan od primjera dobre prakse u području umrežavanja i suradnje općina i regija na području gospodarenja otpadom u Republici Sloveniji. Prema riječima gradonačelnika Jankovića, u pripremi je i izgradnja energane, te je u tijeku ishođenje svih potrebnih dozvola.

Gradonačelnika Ljubljane su interesirala hrvatska iskustva u programima energetske obnove javnih i privatnih zgrada, posebno stoga jer je Hrvatska za tu namjenu povukla dosta sredstava iz fondova EU.

U sklopu posjeta delegacija Fonda je obišla i RCERO koji je smješten relativno blizu samog središta grada te se u njemu prikuplja, sortira, obrađuje i prerađuje čak trećina ukupne količine otpada proizvedenog u cijeloj Sloveniji.

Obrada otpada odvija se u tri faze tehnološkog procesa: mehaničko odvajanje miješanog komunalnog otpada i priprema krutog goriva, anaerobna fermentacija biorazgradivog otpada, odvojenog od miješanog komunalnog otpada iz kojeg se proizvodi bioplin iodvojeno prikupljanje biljnog otpada za proizvodnju bioplina. I ovdje je glavni cilj mehaničko-biološke obrade otpada smanjenje količine otpada koji će završiti na deponiranju uz prethodno izdvajanje frakcija koje se mogu reciklirati  i biljnog otpada koji ide na kompostiranje.

Direktor Kukić pozvao je gradonačelnika i njegove suradnike u posjet Fondu i Centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.