Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Reagiranje v.d. direktora Fonda dr. sc. Ljubomira Majdandžića na medijske istupe splitskog gradonačelnika Ive Baldasara

16.02.2017. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost neugodno je iznenađen izjavama gradonačelnika Grada Splita gospodina Ive Baldasara koje su objavljene u medijima, a u vezi sastanka koji je u Fondu 13. veljače 2017. godine održan na temu sanacije odlagališta Karepovac.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost neugodno je iznenađen izjavama gradonačelnika Grada Splita gospodina Ive Baldasara koje su objavljene u medijima, a u vezi sastanka koji je u Fondu 13. veljače 2017. godine održan na temu sanacije odlagališta Karepovac. Na navedenom sastanku su sudjelovali kao predstavnici grada Splita Špiro Cokarić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Katarina Nataša Merčep, pročelnica Službe za javnu nabavu, te Zrinka Bušić viša savjetnica, a kojom prilikom su upravo stručnjaci Grada Splita podržali konstruktivna rješenja ponuđena od strane Fonda.

Naime, Fond je još 2005. godine sklopio ugovor s Gradom Splitom, a kojim je preuzeo obveze u pogledu sanacije odlagališta Karepovac. Fond niti u jednom trenutku ne izbjegava ispuniti preuzete obveze, iako je razvidno da upravo Grad Split u vremenskom razdoblju od čak 12 godina nije sposoban pristupiti sustavnom rješenju problema sanacije odlagališta Karepovac.

Fond u dobroj vjeri nudi rješenje Gradu Splitu i njegovim građanima, pri čemu u prvom redu ističemo kako jedino sufinanciranje iz EU sredstava može osloboditi građane od sudjelovanja u visokim troškovima sufinanciranja predmetne sanacije. Inicijalno procijenjena vrijednost radova prve faze sanacije iznosi oko 80 milijuna kuna, od čega je Grad Split dužan osigurati čak 60% od ukupnih novčanih sredstava (48 milijuna kuna) koja će biti utrošena na sanaciju, pri čemu se još jednom ističe kako je brojka od 80 milijuna kuna za prvu fazu sanacije procijenjena brojka, što znači da troškovi mogu biti i znatno veći.

Obzirom kako Fond od prvog dana otvoreno komunicira sa Gradom Splitom, smatramo kako je u duhu dobrih poslovnih običaja u najmanju ruku korektno da se gradonačelnik gospodin Baldasar otvoreno izjasni hoće li podržati sanaciju odlagališta po modelu i parametrima koji dozvoljavaju naknadno povlačenje sredstava iz EU fondova u iznosu od 85% učinjenog troška (68 milijuna kuna EU sredstava).

Ukoliko gradonačelnik Baldasar odbija prilagoditi dokumentaciju na način da bude moguće podnijeti aplikaciju za sredstva iz EU fondova i na taj način sufinancirati sanaciju u iznosu od 85% novčanim sredstvima iz EU, tada je, smatramo, dužan stati pred građane Splita i okolice te im jasno i bez politikantstva priznati kako će 60% novčanih sredstava (48 milijuna kuna) od ukupnih troškova sanacije platiti upravo građani. A sve kako bi gradonačelnik, koji danas nema ni gradski proračun, mogao voditi svoju predizbornu kampanju pod svaku cijenu, pa ako i zatreba i pod cijenu udara na standard građana čije interese navodno zastupa.

Doista bi bilo neshvatljivo i neprihvatljivo da Grad Split za sanaciju odlagališta Karepovac potroši novac iz gradskog proračuna u iznosu od 48 milijuna kuna, a Fond u iznosu od 32 milijuna kuna ako Republika Hrvatska može za navedeni projekt povući 68 milijuna kuna EU sredstava.

Zaključno, u svezi navedenog sastanka održanog 13. veljače u Fondu 2017. godine dogovoreno je da će Grad Split dostaviti do četvrtka 16.02.2017. godine, a sve sukladno novom  Zakonu o javnoj nabavi, nacrt  dokumentacije za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Fond će istu pregledati, eventualno dopuniti i isti vratiti Gradu, kako bi je oni u ponedjeljak 20.02.2017. mogli objaviti na svojoj web stranici.

Novi sastanak s predstavnicima Grada dogovoren je za srijedu 22. veljače te će u vremenu dok traje savjetovanje stručne službe Fonda i Grada raditi na konačnoj verziji dokumentacije, detaljno ćemo zajedno proći sve stavke dokumentacije zajavnu nabavu koja bi se trebala objaviti početkom ožujka ove godine.