Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Regionalna radionica o sustavu naknada u Slavonskom Brodu

07.12.2017. U županijskoj gospodarskoj komori danas je održana još jedna u nizu regionalnih radionica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o naknadama za posebne kategorije otpada. Radionica je okupila tridesetak predstavnika tvrtki s područja županije, koje je zanimalo sve o njihovim obvezama i načinima izvještavanja Fondu.

U županijskoj gospodarskoj komori danas je održana još jedna u nizu regionalnih radionica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o naknadama za posebne kategorije otpada. Radionica je okupila tridesetak predstavnika tvrtki s područja županije, koje je zanimalo sve o njihovim obvezama i načinima izvještavanja Fondu.

Tatjana Stublić iz pravne službe Fonda prisutnima je pojasnila zakonski okvir sustava: „U Hrvatskoj je uspostavljen sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond prema načelu onečišćivač plaća sredstva prikupljena od naknada ciljano ulaže u sustav gospodarenja otpadom, jer svaki taj proizvod ili ambalaža u konačnici završi upravo kao otpad, osim ako se ne izveze.“ rekla je Stublić.

Na pitanje tko je sve dužan plaćati naknade i što su tvrtke obvezne raditi sukladno zakonu, odgovorila je Žana Žarkov Trtanj, voditeljica Odjela za identifikaciju i obračun naknada u Fondu. „Proizvođačem se smatra svaka pravna ili fizička osoba - obrtnik, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, točnije stavlja na tržište proizvode, uređaje i opremu.“ pojasnila je Trtanj, istaknuvši kako taj pojam podrazumijeva i one koji unose proizvode iz zemalja EU ili ih uvoze iz trećih zemalja. „U slučaju izvoza/iznosa, svaki proizvođač koji je prilikom uvoza, unosa ili proizvodnje platio Fondu naknadu, ima pravo na njen povrat u slučaju izvoza.“ rekla je Trtanj, nudeći niz primjera proizvoda za koje su proizvođači obvezni platiti odgovarajuće naknade, poput kartonskih kutija za dostavu pizze ili ambalaže na kojoj se dobivaju sirovine ili proizvodi za daljnju prodaju. Prisutni su imali priliku na primjeru obrazaca saznati sve o načinu njihovih popunjavanja te o obvezi redovnog dostavljanja izvješća Fondu.

Žarko Dukić iz Službe za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osvrnuo se na Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i članak 13. te pojasnio kako je proizvođač pića koji na tržište stavlja pića u sustavu povratne naknade obvezan takvu ambalažu označiti na način propisan Pravilnikom te oznakom sustava povratne naknade. „Oznaka se ne smije na bilo koji način mijenjati jer ju neće biti moguće zaprimiti u odgovarajućim automatima, a grafičku pripremu za istu je moguće pronaći na stranicama Fonda.“ naglasio je Dukić.

Predavanje je zaključio Hrvoje Šulentić, inspektor iz Carinskog ureda Slavonski Brod, koji je tom prilikom pojasnio proceduru izlaska carinskog inspektora na teren. Naglasio je važnost poštivanja svih propisa s obzirom da nisu u mogućnosti dati opomene, a propisane kazne za kršenje odredbi Zakona su značajne.

 

Kontakt za sve upite: [email protected] 

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]