Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Sanacija odlagališta otpada „Strm breg“ u Feričancima

16.06.2016. Danas je u Općini Feričanci održana prezentacija i obilazak sanacije odlagališta otpada “Strm breg”, za čije su radove osigurana bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Kohezijskog fonda Europske unije u ukupnom iznosu od 4,2 milijuna kuna od čega su prihvatljivi troškovi 3,5 milijuna kuna. Svrha ovog projekta je sanacija zatvorenog, neusklađenog odlagališta “Strm breg” odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.

Projekt sanacije odlagališta “Strm breg” imati će značajan pozitivan utjecaj na lokalno okruženje. Radovi su već u poodmakloj fazi, a kasnije će ta površina biti uređena hortikulurom i makadamskom cestom, dok će se pitanje odlagališnih plinova riješiti izvedbom pasivnog otplinjavanja. Završetkom projekta ostat će sanirano područje od 4888 m², a pozitivne promjene očitovati će se kroz zaštitu tla, podzemnih i površinskih voda i zraka.

Sanacija neusklađenog odlagališta je obveza proizašla iz usklađivanja stanja na terenu sa zakonskom regulativom  Republike Hrvatske i Europske unije. Realizacijom zahvata sanacije neusklađeno odlagalište postaje usklađeno sanirano odlagalište sa svim propisanim sustavima kontrole uz daljnje odlaganje na županijskom centru za gospodarenje otpadom, čime se ostvaruju preduvjeti za postupanje s otpadom koji podrazumijeva potpunu kontrolu od mjesta nastanka do mjesta krajnjeg zbrinjavanja. Uspostavom takvog sustava na spomenutim načelima lokalna zajednica ima ekološke, ali i ekonomske te gospodarske koristi.