Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Sanacijom crne točke „Lemić Brdo“ unaprjeđujemo kvalitetu života stanovnika Karlovca

03.07.2015. Ministar Zmajlović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller, zajedno sa suradnicima, danas su obišli radove na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada „Lemić Brdo“. Ukupna vrijednost investicije je 18,2 milijuna kuna, a sanaciju provodi i financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako bi iskoristili mogućnost financiranja europskim sredstvima Fond je prijavio projekt sanacije Lemić Brda za sufinanciranje sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Zaštita okoliša.

„Rješavamo problem koji Karlovčane muči već 40 godina. Sanacija „Lemić Brda“, ove crne točke koja se nalazi u samom predgrađu, bitna je za 60.000 stanovnika Karlovca jer će značajno će doprinijeti podizanju kvalitete života. Bitna je za okoliš koji će biti očišćen od opasnog otpada. Vrijednost investicije je 18,2 milijuna kuna, a važno je istaknuti jest da sanaciju financiramo u 100% iznosu te nema financijskog opterećenja za lokalni proračun“ – kazao je danas ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović prilikom obilaska radova na sanaciji odlagališta „Lemić Brdo“ kod Karlovca.

 „Sanacija se provodi u skladu s inicijalnim planom i u skladu s vremenskim prilikama te očekujemo da će radovi biti gotovi u studenom ove godine. Do sada je s lokacije odvezeno više od 300 tona komunalnog otpada i onečišćene zemlje, a  opasni otpad koji je pronađen  izvezen je u inozemstvo na termičku obradu“ - istaknuo je direktor Fonda Sven Müller.

Projektom sanacije zbrinut će se oko 14.000 m3 opasnog otpada. Dio se zbrinjava putem ovlaštenih tvrtki , a dio odlaganjem u nove kazete koje su se izgradile na lokaciji u skladu s propisima, a koje će se potom zatvoriti. U njih će se odlagati onečišćena zemlja i otpad za koje su laboratorijska ispitivanja pokazala da se nakon obrade mogu odložiti.

Nakon što se lokacija sanira i ploha zatvori osigurat će se i 20-godišnji monitoring praćenja stanja okoliša kojeg će financirati Fond

Odlagalište opasnog otpada „Lemić brdo“ smješteno je oko 6 kilometara jugoistočno od Karlovca. Na toj se lokaciji odlagao opasni otpad u periodu od 1975. do 1986. godine. Odlagao se mazut, mulj, plastična masa, boje, soli i kiseline koji su zbog nepravilnog odlaganja i lake pristupačnosti odlagalištu predstavljali rizik za okoliš i zdravlje ljudi. Strategijom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom u RH ta je lokacija visokoonečišćena opasnim otpadom određena kao „crna točka.

Ministar Zmajlović istaknuo je da se uz provođenje sanacije „Lemić Brda“ priprema i dokumentacija za projekt sanacije crne točke „Sovjak“ u Općini Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji. Projekt je vrijedan oko 365 milijuna kuna i bit će prijavljen za financiranje iz EU fondova. „Osim sanacije crnih točaka, cilj nam je sanacija i zatvaranje svih postojećih odlagališta u Hrvatskoj i izgradnja 13 centara za gospodarenje otpadom. Umjesto nedopustive prakse bacanja otpada po livadama i šumama konačno počinjemo gospodariti otpadom i vrijednim sirovinama koje su u njemu sadržane. Tako štedimo energiju i sirovine, osiguravamo čist i zdrav okoliš i omogućavamo nova, zelena, radna mjesta na poslovima obrade i recikliranja“ – poručio je ministar Zmajlović.