Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Sanirano odlagalište opasnog otpada Lemić Brdo kod Karlovca

10.02.2017. Odlagalište opasnog otpada Lemić Brdo kod Karlovca prva je od devet crnih točaka čija se sanacija sufinancirala novcem iz EU fondova. „Uložilo se oko 19 milijuna kuna, od kojih je 10 milijuna osigurano iz Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a ostatak je dao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“, istaknuo je v.d. direktora Ljubomir Majdandžić, na konferenciji za medije, na kojoj je uz karlovačkog župana Ivana Vučića i gradonačelnika Karlovca Damira Jelića bio i ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Lokacija na kojoj se deponirao opasni otpad samo je 6 kilometara od središta Karlovca te je gotovo četiri desetljeća ugrožavala okoliš i zdravlje građana. Sanacija koja je trajala oko dvije godine započela je u kolovozu 2014.

Načelnica Sektora za zaštitu okoliša u Fondu Aleksandra Čilić rekla je da su najopasnije tvari - 235 tona crne ljepljive visokoviskozne mase, 544 kilograma kiselina te 61 kilogram otpadnih boja i lakova - odvezene na odlaganje i spaljivanje u Njemačku i Austriju, a ostale tvari, među kojima i 3107 tona onečišćenog tla organskog porijekla procesuirane solidifikacijom i drugim postupcima, te odložene na odvojene kasete za odlaganje organskoga i anorganskog otpada.

S obzirom da s radi o lokaciji koja je u vlasništvu države Fond će, prema riječima v.d. direktora Ljubomira Majdandžića Lemić Brdo predati kao očišćeni prostor Ministarstvu državne imovine.

"Iako je Lemić Brdo riješeno, čeka nas još mnogo posla širom Hrvatske, moramo organizirati sustave odvojenog prikupljanja otpada, što znači sortiranja i kompostiranja, čime se stvaraju uvjeti za cirkularnu ekonomiju, koja je već imperativ u razvijenim zemljama, a u Hrvatskoj je, nažalost, još u povojima", rekao je Dobrović.

Zadovoljstvo  sanacijom iskazali su i karlovački župan Vučić  te gradonačelnik Jelić. Složni su u ocijeni da je sanacija kvalitetno izvedena, a tome je zasigurno pridonijela dobra komunikacija i suradnja između lokalne zajednice i državnih institucija.