Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Službeni sastanak o gospodarenju otpadom u Istri

23.06.2020. Na inicijativu direktora Fonda Siniše Kukića održan je sastanak na kojem su sudjelovali istarski župan Fabrizio Radin, pulski i umaški gradonačelnici Boris Miletić i Vili Bassanese sa suradnicima te članica Uprave tvrtke Kaštijun d.o.o. Vesna Dukić.

Direktor Kukić je uvodno istaknuo kako je uređeni sustav gospodarenja otpadom prioritet Republike Hrvatske ta da je Istra napravila iskorak u cilju postizanja ciljeva koje propisuju EU direktive. Istarska županija ima zaokruženi sustav koji se temelji na odvojenom prikupljanju otpada, a dio koji nije reciklabilan zbrinjava se na centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. Direktor Kukić je rekao kako je upoznat da je u početnoj fazi rada centra bilo određenih izazova, no zajedničkim naporima Istarske županije, tvrtke Kaštijun, Fonda i resornog ministarstva iznađena su financijska sredstva te su pri kraju radovi na optimizaciji centra.

S obzirom da je centar u funkciji sve jedinice lokalne samouprave trebaju svoj ostatni otpad zbrinjavati u Kaštijunu te zbog toga treba riješiti i višegodišnje prijepore oko odvoza umaškog otpada na centar za gospodarenje otpadom te cijene koju grad treba za to platiti.

U konstruktivnoj raspravi na sastanku je zaključeno kako je rješenje ove problematike u interesu svih dionika. Rečeno je da će se sa svim jedinicama lokalne samouprave napraviti ugovori s jedinstvenom cijenom koji će redefinirati postojeća prava i obveze svih sudionika
sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.

  • Službeni sastanak o gospodarenju otpadom u Istri
  • Službeni sastanak o gospodarenju otpadom u Istri
  • Službeni sastanak o gospodarenju otpadom u Istri