Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada umjesto vreća za smeće

16.12.2020. „U narednih par mjeseci gradovima i općinama u Hrvatskoj isporučit ćemo 1,23 milijuna spremnika raznih vrsta. Ovo je trenutno najveća naručena količina spremnika u Europi“, kazao je direktor Fonda Siniša Kukić na današnjem obilježavanju primopredaje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Gradu Puli, održanog u Luci Pula.

Radi se o investiciji od oko 370 milijuna kuna koju je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za ovu namjenu odobrilo Fondu i za to osiguralo sredstva iz EU fondova.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koju je Fond proveo za 407 jedinica lokalne samouprave omogućiti će svim građanima da u što većoj mjeri razdvajaju otpad na kućnom pragu. U narednih par mjeseci gradovima i općinama Fond će isporučiti milijun i 230 tisuća komada spremnika raznih vrta i zapremnina.

„Usprkos svim ograničenjima koje smo imali zbog koronavirusa, ipak se nije stalo s investicijama u gospodarenju otpadom. Na razini Hrvatske, a tako i u Istri izgrađena su brojna reciklažna dvorišta, komunalna društva imala su priliku nabaviti komunalna vozila, nastavljena je sanacija odlagališta, a dio tih projekata, poput primjerice odlagališta Košambre u Poreču je uspješno završen“ istaknuo je Kukić.

Osvrnuo se i na početak sanacije velikog projekta, sanacije starog odlagališta komunalnog otpada Kaštijun. „Investicija je to vrijedna oko 28 milijuna kuna. Grad Pula, ali i cijela Istra, mogu biti primjer zaokruženog sustava gospodarenja otpadom“ kazao je Kukić.

Tijekom 2020. godine Grad Pula je dobio 514 većih spremnika za papir i plastiku, kao i 69 spremnika za staklo, istaknuo je Igor Stari, direktor gradskog trgovačkog društva Herculanea. „Ovo je drugi dio isporuke manjih volumena kanti namijenjenih za 8.000 korisnika na području grada Pule. Radi se prije svega o obiteljskim kućama i manjim poslovnim subjektima koji već nekoliko godina koriste vrećice. Ovo je posljednji element u potrebnoj infrastrukturi da naši građani na području grada praktično mogu odlagati otpad na kućnom pragu. Vrećice smo koristili kao, rekao bih, privremeno rješenje do dolaska ovih spremnika“ rekao je Igor Stari i napomenuo kako su izuzetno zadovoljni što su spremnici stigli pa je iskoristio priliku za zahvaliti se Fondu za kontinuirano praćenje kroz godine u uspostavi potrebne infrastrukture.

Kukić je naglasio da će učinkovitijem radu centra doprinijeti i manje količine otpada koji će se u njega dovoziti iz jedinica lokalne samouprave i dodao „To nas vraća na početak ove priče i povod današnjeg događanja. Upravo će spremnici koji će biti distribuirani po kućanstvima, uz uvjet da se građani savjesno i odgovorno ponašaju i pravilno odvajaju otpad omogućiti da se što veće količine otpada šalju na daljnju oporabu i recikliranje, a samo ono što se ne može oporabiti da dođe na obradu u Kaštijun“.

S time se složila i Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša u Fondu koja je kazala kako se vidi povećanje svijesti građana o recikliranju i odvajanju otpada, a da to pokazuju i brojke koje su se na razini Hrvatske značajno povećale. Istaknula je i da su iznimno važni edukacija i informiranje građana o razvrstavanju otpada, kao i o tome što činiti s otpadom koji ne ide u spremnike.

„Projekt odvojenog prikupljanja otpada u gradu Puli intenzivirali smo još prije otprilike 12 godina. Odradili smo određene pilot projekte, uložili značajna sredstva u edukaciju najmlađih, ali i ostalih građana Pule. Znamo da je provođenje zelenih politika, a odvojeno prikupljanje otpada je definitivno jedna takva, bitno za zaštitu našeg okoliša, ali u konačnici za cijenu gospodarenja otpadom koju plaćaju korisnici“ kazao je gradonačelnik Miletić i dodao kako će time pritisak na Kaštijun biti manji. "Svi zajedno možemo napraviti puno za zaštitu okoliša, a veliki korak u tom segmentu je odvajanje otpada na kućnom pragu", zaključio je Miletić.