Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

U Bujama otvoreno novo reciklažno dvorište

24.09.2020. U novom reciklažnom dvorišta građani Buja, Gornje Bujštine, i Brtonigle moći će besplatno odlagati čak 48 vrsta nestandardnog otpada.

Riječ je o problematičnom otpadu iz kućanstva, električnom i elektroničkom otpadu, glomaznom otpadu te posebnim kategorijama otpada kojima će se ujedno osigurati odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje te će se na ovaj način nastojati spriječiti dosadašnja, česta praksa odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš tj. stvaranje divljih odlagališta.

Na otvorenju reciklažnog dvorišta prisutnima su se obratili gradonačelnik Fabrizio Vižintin, član uprave "6. Maj" d.o.o.  Reuf Šerbečić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić i voditeljica Posredničkog tijela razine 2 u Fondu Maja Rajčić.

„Danas građani Buja dobivaju novo reciklažno dvorište vrijedno oko 3,3 milijuna kuna, od kojih je iz europskog Kohezijskog fonda osigurano oko 2,7 milijuna kuna. No, da bi reciklažno dvorište i spremnici ispunili svoju svrhu preduvjet je kvalitetna edukacija na svim razinama i kvalitetna infrastruktura. Hrvatski građani su u prošloj godini odvojili 37 posto komunalnog otpada, što je šest posto više nego godinu ranije. Iako idemo u dobrom smjeru, želimo da se stopa odvojenog prikupljanja još više poveća te da se otpad iskoristi kao vrijedan resurs“ – kazao je direktor Fonda Kukić na otvorenju.

„Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta, Grad Buje je osigurao infrastrukturu potrebnu za odvojeno prikupljanje otpada, a dvorištem će upravljati komunalno poduzeće 6. Maj s kojim smo kvalitetno surađivali tijekom provedbe projekta“ - izjavio je gradonačelnik Vižintin, te dodao kako su građani Buja putem radionica, brošura i informacija na web stranici Grada Buja, upoznati s projektom i s namjenom reciklažnog dvorišta.

Inače, u prvoj godini rada reciklažnog dvorišta, očekuje se odvojeno sakupljanje ukupno 120 t otpada koji predstavlja izbjegnuti otpad koji se odlaže na odlagališta.

Voditeljica Posredničkog tijela razine 2 u Fondu Maja Rajčić zaključila je kako će Fond i dalje biti, kroz svoje stručne službe i Posredničko tijelo, stručna i financijska potpora u realizaciji budućih zajedničkih projekata.