Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]zoeu.hr

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

U Hrvatskoj se uspostavljaju centri za ponovnu uporabu

21.03.2016. Održana je prva Konferencija o centrima za ponovnu uporabu na kojoj su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond predstavili Smjernice za sustav ponovne uporabe u Hrvatskoj kojima će se po prvi puta na nacionalnoj razini urediti i potaknuti otvaranje Centara za ponovnu uporabu. Riječ je o mjestima na kojima će se od građana sakupljati proizvodi koji su još uvijek uporabljivi ali im je potreban popravak, uređenje ili obnova, nakon čega će se moći ponovo koristiti.

Mjere vezane za ponovnu uporabu su, uz mjere sprječavanja nastanka otpada, prioritet u redu prvenstva gospodarenja otpadom, te su u skladu s novim ambicioznim paketom o kružnom gospodarstvu kojeg je donijela Europska komisija. Konačni cilj je očuvanje prirodnih resursa, smanjenje količine otpada koji nastaje te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović na konferenciji je izjavio: „Pripremamo reviziju sustava gospodarenja otpadom kako bismo uspostavili ekonomski i ekološki održiv sustav u skladu s kružnim gospodarstvom, a naglasak stavljamo na sprječavanje nastanka otpada, odvojenom prikupljanju i ponovnoj uporabi proizvoda. Centri za ponovnu uporabu bit će važan dio tog sustava.“ Ministar je dodao kako se očekuje da će se kroz pokretanje centara za ponovnu uporabu otvoriti nekoliko stotina radnih mjesta.

Sektor ponovne uporabe otvara nova radna mjesta kroz otvaranje centara za ponovnu uporabu i potiče mogućnosti usavršavanja radnih vještina i znanja teže zapošljivih, socijalno ugroženih skupina. Upravo na toj platformi snažno djeluju i mnogi europski centri za ponovnu uporabu kojih u Europskoj uniji ima preko 8.600, a zapošljavaju gotovo 40.000 osoba.

 „Sustav ponovne uporabe predstavlja značajan neiskorišten potencijal za smanjenje količine otpada, a uz to je i snažan poticaj za gospodarske i socijalne aktivnosti na području zaštite okoliša. Uz financijske poticaje Fonda ovi centri imat će višestruku ulogu u svojoj lokalnoj zajednici, smanjiti nastanak otpada, otvorit će se nova radna mjesta koja su ujedno adekvatna i za zapošljavanje socijalno ugroženih skupina građana.“ – izjavio je direktor Fonda Sven Müller. Najavio je da će Fond uskoro raspisati javne pozive i natječaje ukupno vrijedne 7 milijuna kuna kojima će se sufinancirati uređenje i opremanje ovakvih centara, ali i edukacija koja potrebna da bi ti centri zaživjeli i bili samoodrživi. Centre će moći osnovati udruge i zadruge koje se bave zaštitom okoliša te trgovačka društva u komunalnom sektoru.

Marijan Galović, predstavnik talijanske tvrtke Espera koja je za Fond izradila Smjernice za uspostavu sustava za ponovnu uporabu, objasnio je kako su tim smjernicama definirani svi elementi vezani za uspostavu i funkcioniranje centara, uključujući i vrste predmeta koji se mogu ponovno uporabiti kroz centar, njihova katalogizacija, mogućnosti prikupljanja predmeta, način distribucije, oprema centra i drugo.

Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti odjeća i obuća, namještaj te roba široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igračaka, sportske opreme, bicikala ili dječje opreme. Građani će u centar donositi predmete koji im ne trebaju, a još se uvijek mogu koristiti. Predmeti će se zaprimiti, katalogizirati te će se procijeniti njihovo stanje, a potom će se čistiti i popravljati te urediti za daljnju prodaju.

Na konferenciji su prezentiran i uspješan primjer centra za ponovnu uporabu koji djeluje u Ljubljani, a svoja iskustva o mogućnostima ponovne uporabe sakupljenog tekstila iznijela je čakovečka tvrtka Humana nova. Bernard Ivčić iz ekološke udruge Zelena akcija slični primjer ponovne uporabe pokazao je na primjeru popravljanja starih bicikala, koje provode kroz projekt Biciklopopravljaona.

Centri za ponovnu uporabu, predstavljaju dragocjenu poslovnu priliku za društvo zbog svog socijalnog i ekološkog usmjerenja, a uz početne poticaje koje će dobiti od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost moći će postići razinu samoodrživosti te  doprinijeti razvoju zelenog, kružnog gospodarstva.

Raspored ostalih konferencija:

23.3.2016. Čakovec - Međimurska županija, Velika vijećnica,  Ruđera Boškovića 2, 9 sati

30.3.2016. Split

31.3.2016. Pula i Rijeka

12.4.2016. Osijek

(lokacije ostalih konferecija bit će navedene na stranici Fonda pod OBAVIJESTI)

 

Smjernice za ponovnu uporabu - ESPER
PDF 801.52 kB
Zakonski okvir za ponovnu uporabu - MZOIP
PDF 227.16 kB
Primjer dobre prakse: SNAGA Ljubljana
PDF 1.3 MB
Primjer dobre prakse: Socijalna zadruga HUMANA NOVA
PDF 4.36 MB
Primjer dobre prakse: Zelena akcija - BICIKLOPOPRAVLJAONA
PDF 1.86 MB
  • Ministar Slaven Dobrović
  • Direktor Fonda Sven Müller