Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

U Osijeku održana edukativna radionica za obveznike plaćanja naknada

27.11.2017. Danas je u Županijskoj komori Osijek održana prva regionalna edukativna radionica za obveznike plaćanja naknada. Sustavom naplate naknada, kao i zbrinjavanjem otpada upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na radionici se, između ostaloga, pojasnilo tko je obveznik plaćanja naknada te koje su njegove dužnosti. „Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba - obrtnik, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, točnije stavlja na tržište proizvode, uređaje i opremu. Važno je napomenuti da se pod pojmom proizvođača misli na unosnika iz zemalja EU, uvoznika iz trećih zemalja i proizvođača u Republici Hrvatskoj“ – istaknula je Žana Žarkov Trtanj voditeljica Odjela za identifikaciju i obračun naknada u Fondu.

Rečeno je također i da se obveznik plaćanja prijavljuje u bazu Fonda dostavom propisanog obrasca, sukladno propisima za pojedine naknade. U slučaju uvoza/unosa/prodaje pića u sustavu povratne naknade (PET, staklo, limenka FE, limenka AL u volumenu većem od 0,2l) potrebno je prije prvog stavljanja na tržište popuniti i dostaviti Fondu potrebne podatke.

U slučaju izvoza/iznosa proizvođač uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza, unosa ili proizvodnje platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda. Za sve naknade gospodarenja je za ostvarivanje prava na povrat potrebno dostaviti popunjeni propisani obrazac te uz njega priložiti i obaveznu dokaznu dokumentaciju.

O načinu označavanja ambalaže Žarko Dukić iz Službe za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osvrnuo se na Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i članak 13. te pojasnio kako je proizvođač pića koji na tržište stavlja pića u sustavu povratne naknade obvezan takvu ambalažu označiti na način propisan Pravilnikom te oznakom sustava povrtatne naknade.

Na radionici se sudionicima pokazao način popunjavanja potrebnih obrazaca prolazeći kroz sve bitne dijelove. Ujedno se i pojasnio postupak izlaska carinskog inspektora na teren te je Marija Magušić voditeljica Carinskog ureda Osijek sudionicima ukazala na visinu novčanih kazni u slučaju prekršajnih postupaka.

U nastavku možete pronaći sve prezentacije s radionice za obveznike plaćanja naknada te sljedeće kontakt adrese:

Kontakt za sve upite: [email protected]

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Prezentacija za obveznike plaćanja naknada_FZOEU
PDF 2.41 MB
Dostava podataka i označavanje ambalaže_FZOEU
PDF 611.01 kB
  • Radionica za obveznike plaćanja naknada_Osijek