Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

U Osijeku uspješno proveden prekogranični projekt REGION2SUSTAIN

25.08.2016. U Osijeku je prigodnom konferencijom obilježen završetak projekta Region2Sustain - projekta prekogranične suradnje koji su provodili Unikom i Regionalna razvojna agencije Slavonije i Baranje s hrvatske strane te grad Beremend s mađarske strane.

Jučer je u Osijeku prigodnom konferencijom obilježen završetak projekta Region2Sustain. Radi se o projektu prekogranične suradnje koji su provodili Unikom i Regionalna razvojna agencije Slavonije i Baranje s hrvatske strane te grad Beremend s mađarske strane.

„Otkako je prije godinu dana u Osijeku pokrenut projekt odvojenog prikupljanja biootpada u stanovima triju naselja, količina miješanog otpada koji se odvozi na odlagalište Lončarica Velika manji je za 1200 tona.“, pohvalio se direktor Unikoma Davor Vić. Posjetio je kako je u tu svrhu građanima koji žive u višestambenim zgradama podijeljeno 3650 posuda za biootpad  te 500 kompostera za one koje stanuju u obiteljskim kućama. U sklopu projekta provedene su i brojne edukacije te je napravljena brošura o kućnom kompostiranju.

U sklopu konferencije Aleksandra Čilić, načelnica fondovog Sektora za zaštitu okoliša održala je o ulaganjima Fonda u projekte koji se realiziraju na području grada Osijeka, ali i cijele Osječko-baranjske županije. Naglasila je kako se radi o zaista uspješnoj suradnji koja je rezultirala provođenjem raznih projekata za koje je Fond samo u Osijeku osigurao 61 milijun kuna.

Pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Lidija Runko Luttenberger pohvalila je Osijek te istaknula kako je to dobar primjer kako se kućno kompostiranje može provoditi i u većim gradovima.