Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

U rad puštena pretovarna stanica na Krku

29.10.2018. Na otoku Krku danas je otvorena pretovarna stanica "Treskavac". Investicija je vrijedna 7,5 milijuna kuna, od kojih je 4,6 milijuna kuna osigurao Fond.

Otok Krk je, što se zbrinjavanja otpada tiče, ispred ostatka Hrvatske i vaš bi primjer trebali slijediti mnogi - rekao je, otvarajući pretovarnu stanicu "Treskavac" na otoku Krku, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Dubravko Ponoš. Investicija je to vrijedna 7,5 milijuna kuna, od kojih je 4,6 milijuna kuna osigurao Fond, a preostali iznos krčke jedinice lokalne samouprave.

"Zajedništvo svih na otoku dalo je odličan rezultat, odvaja se 57% otpada, ali još je posla pred nama", rekao je gradonačelnik Krka Darijo Vasilić.
Nova pretovarna stanica omogućit će da se dio otpada koji se ne može reciklirati odveze na zbrinjavanje u regionalni centar na Marišćini, čime će se steći uvjeti za zatvaranje krčkoga odlagališta. Na lokaciji Treskavac i dalje će se provoditi samo mehaničko- biološka obrada otpada sa sortirnicom i kompostanom, u kojima se obrađuje odvojeno prikupljeni otpad. U krčki model gospodarenja otpadom do sada je uloženo 90 milijuna kuna, a investicijski ciklus dovršit će s tri još iznimno važna projekta – rekonstruirat će se postojeća kompostana te nabaviti podzemni spremnici i dva specijalizirana kamiona za prikupljanje otpada.

Kako objašnjava direktor komunalnog poduzeća Ponikve Ivica Plišić pored ekoloških, krčki model gospodarenja otpadom ima i brojne druge prednosti. Zaposleno je 50 novih radnika, a bitni pomaci ostvareni su i na planu turizma jer otok Krk postaje ekološki sve prihvatljivija destinacija. Naposljetku, tu su i vrlo jasni ekonomski benefiti za stanovnike Krka. „Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada u regionalnim centrima, a što je naša zakonska obveza i praksa Europske unije, skuplje je u odnosu na dosadašnji način u kojem smo otpad bez prethodne obrade odbacivali na odlagalište. Dakle, što viši stupanj odvojenog prikupljanja otpada, to niži troškovi zbrinjavanja u regionalnom centru. Posljedično, to pak znači i  manje poskupljenje za naše korisnike.“, objašnjava Plišić.

Direktor Ponoš je za kraj komentirao kako ga je posebno oduševilo što komunalno poduzeće Ponikve kontinuirano provodi edukativne programe, a pogotovo one koji su namijenjeni djeci vrtićke i školske dobi.