Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt[email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

U Rijeci predstavljen projekt centara za ponovnu uporabu

31.03.2016. Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nakon Čakovca, Splita i Pule danas su i u Rijeci predstavili novi projekt pokretanja Centara za ponovnu uporabu. Mjere vezane za ponovnu uporabu su, uz mjere sprječavanja nastanka otpada, prioritet u redu prvenstva gospodarenja otpadom, te su u skladu s novim ambicioznim paketom o kružnom gospodarstvu kojeg je donijela Europska komisija.

Prema najnovijim podacima Eurostata za 2014. godinu u Hrvatskoj se godišnje po stanovniku proizvede 387 kilograma otpada, a čak 83 posto se završi na odlagališta. Stoga I uspostava ovakvih centara, uz odvojeno prikupljanje otpada i kućno kompostiranje ima veliki potencijal u smanjenju količine otpada na odlagalištima.

Riječ je o mjestima na kojima će se od građana sakupljati proizvodi koji su još uvijek uporabljivi ali im je potreban popravak, uređenje ili obnova, nakon čega će se moći ponovo koristiti. Sektor ponovne uporabe otvara nova radna mjesta kroz otvaranje centara za ponovnu uporabu i potiče mogućnosti usavršavanja radnih vještina i znanja teže zapošljivih, socijalno ugroženih skupina. Upravo na toj platformi snažno djeluju i mnogi europski centri za ponovnu uporabu kojih u Europskoj uniji ima preko 8.600, a zapošljavaju gotovo 40.000 osoba.

Najveća vrijednost projekta upravo je njegova socijalna i ekološka komponenta istaknula je u svojoj prezentaciji pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Lidija Runko Luttenberger. "Naš zakonodavni okvir ćemo razviti i uskladiti s društvom i idejom oživotvorenja zaštite okoliša. Idemo prema kružnom gospodarstvu, prema nultoj stopi otpada u Europi i obnovljivom industrijskom sustavu. Ovaj pristup oponaša prirodu te je jedan od ključnih europskih politika pretvaranja otpada u iskoristive resurse.", zaključila je Runko Luttenberger. 

Aleksandra Čilić načelnica u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istaknula je da će ovakvi projekti moći dobiti i poticaje Fonda. „Potencijalnim korisnicima na raspolaganju će ukupno biti 7 milijuna kuna s tim da će se za projekte kojima će se predlagati kreativni koncepti, ideje i edukacija moći dobiti 60 tisuća kuna, dok će se opremanje centara sufinancirati s iznosom do 500 tisuća kuna. Centre će moći osnovati udruge i zadruge koje se bave zaštitom okoliša te trgovačka društva u komunalnom sektoru.“, rekla je Čilić te najavila da do konca ove godine očekuje uspostavu do 10 ovakvih centara u Hrvatskoj. Uz financijske poticaje Fonda centri će imati višestruku ulogu u svojoj lokalnoj zajednici, smanjiti nastanak otpada, otvorit će se nova radna mjesta koja su ujedno adekvatna i za zapošljavanje socijalno ugroženih skupina građana.

Na konferenciji u Rijeci su predstavljeni i primjeri dobre prakse, odnosno projekti koji se već provode u socijalnoj zadruzi Humana nova, riječkoj udruzi RI Rock te komunalnim tvrtkama iz Čakovca i Preloga.