Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

U Splitu održana edukativna radionica za obveznike plaćanja naknada

04.12.2017. Danas je za obveznike plaćanja naknada održana četvrta po redu regionalna radionica u Županijskoj komori Split. Radionica je imala za cilj pojasniti zakonske obveze koje se odnose na prijavu podataka vezanih za količine ambalaže, električnu i elektroničku opremu i uređaje. U Hrvatskoj je uspostavljen sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom i financijski je odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad“ – pojasnila je načelo onečišćivač plaća, Tatjana Stublić iz pravne službe Fonda. Također je navela koje sve djelatnosti ulaze u gospodarenje otpadom: „Riječ je o djelatnostima sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja te druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima kao i nadzor na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, ali i radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik“.

Sudionicima radionice pojasnilo se tko je obveznik plaćanja naknada te koje su njegove dužnosti. „Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba - obrtnik, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, točnije stavlja na tržište proizvode, uređaje i opremu. Važno je napomenuti da se pod pojmom proizvođača misli na unosnika iz zemalja EU, uvoznika iz trećih zemalja i proizvođača u Republici Hrvatskoj“ – istaknula je Žana Žarkov Trtanj, voditeljica Odjela za identifikaciju i obračun naknada u Fondu. Uz ostalo, Žarkov Trtanj je pojasnila i način prijave Fondu putem propisanog obrasca.

U slučaju izvoza/iznosa proizvođač uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza, unosa ili proizvodnje platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda. Za sve naknade gospodarenja je za ostvarivanje prava na povrat potrebno dostaviti popunjeni propisani obrazac te uz njega priložiti i obaveznu dokaznu dokumentaciju.

O načinu označavanja ambalaže Žarko Dukić iz Službe za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osvrnuo se na Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i članak 13. te pojasnio kako je proizvođač pića koji na tržište stavlja pića u sustavu povratne naknade obvezan takvu ambalažu označiti na način propisan Pravilnikom te oznakom sustava povratne naknade.

Na kraju radionice sudionicima se obratio Trpimir Vulić inspektor iz Carinskog ureda Zadar osvrnuvši se na procedure izlaska carinskog inspektora na teren te propisanim kaznama za kršenje odredbi Zakona.

Sljedeće regionalne radionice održat će se: 6.12. u Varaždinu te 7.11.2017. u Slavonskom Brodu. Više o radionicama na linku: http://fzoeu.hr/hr/obavijesti/najava_edukativne_regionalne_radionice_za_obveznike_placanja_naknada/

U nastavku možete pronaći sve prezentacije s radionice za obveznike plaćanja naknada te sljedeće kontakt adrese:

Kontakt za sve upite: [email protected]

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Prezentacija za obveznike plaćanja naknada_FZOEU
PDF 2.41 MB
Dostava podataka i označavanje ambalaže_FZOEU
PDF 611.01 kB
  • Radionica za obveznike plaćanja naknada_Split
  • Radionica za obveznike plaćanja naknada_Split
  • Radionica za obveznike plaćanja naknada_Split
  • Radionica za obveznike plaćanja naknada_Split