Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Novosti

Upravitelji iz Primorja i Istre na radionici o provedbi Ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada

28.06.2017. U Županijskoj komori Rijeka danas je održana radionica Fonda o provedbi projekata energetske obnove višestambenih zgrada sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za period 2014.-2020. Na radionici su sudjelovali upravitelji zgrada, predstavnici suvlasnika te izvođači radova s područja Primorsko-goranske županije i Istre.

Najveći interes korisnika bespovratnih EU sredstava odnosio se su se na procedure pravilnog provođenja postupaka nabave kako bi izbjegli moguće pogreške. Posredničko tijelo razine 2 Fonda zaduženo je za kontrolu nabave, financijsku i tehničku verifikaciju projekata čije procese su na radionici pojasnili Suada Mustajbegović i Predrag Čuljak.

„Na radionici smo ponovo istaknuli važnost detaljnog upoznavanja sa sadržajem Ugovora, jer je za provedbu projekta isključivo odgovoran korisnik. Također je važno obavještavati Fond o napretku provedbe i o svim odstupanjima od Ugovora. Daljnji koraci odnose se na provjeru postupaka nabave, provjeru svakog zahtjeva za nadoknadom sredstava, provjeru napretka projekta na licu mjesta te provjeru nakon dovršetka projekta. Svakom koraku je potrebno ozbiljno pristupiti, a pomoć korisnicima osigurana je kroz redovitu komunikaciju s Fondovim Posredničkim tijelom razine 2.“ – rekla je Suada Mustajbegović voditeljica Posredničkog tijela.

Na radionici je sudjelovao i Vjekoslav Žele iz Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, te se kratkim izlaganjem osvrnuo na dosadašnje rezultate i buduće korake u provedbi energetske obnove višestambenih zgrada. Osim Posredničkog tijela razine 2, Korisnicima je na raspolaganju i stručni tim Sektora za energetsku učinkovitost koji najesen planira provesti još jedan krug informativnih radionica na kojima će biti riječi o informiranju javnosti i osiguravanju vidljivosti projekta.

FZOEU - Prezentacija o provedbi ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada
PDF 1.15 MB
MGIPU - Prezentacija o energetskoj obnovi višestambenih zgrada
PDF 2.19 MB